Home FREDERICIA Kriminaliteten i 2020 faldet på langt de fleste områder
Kriminaliteten i 2020 faldet på langt de fleste områder

Kriminaliteten i 2020 faldet på langt de fleste områder

0

I 2020 modtog politiet generelt og herunder også Sydøstjyllands Politi færre anmeldelser om overtrædelser af straffeloven end tidligere. Det viser politiets nye årsstatistik, der fra i dag kan findes på www.politi.dk

Sydøstjyllands Politi modtog i 2020 knapt 17 % færre anmeldelser om overtrædelser af straffeloven end i 2019. Den samlede mængde straffelovskriminalitet har derfor i 2020 været på et historisk lavt niveau. Året fortsætter dermed de forrige års tendenser, men i år har faldet været markant større end tidligere år.

’Det er glædeligt, at antallet af anmeldelser er faldet stort i år. 2020 må dog siges at være et temmeligt usædvanligt år uden fortilfælde,’ siger politidirektør Jørgen Abrahamsen og fortsætter: ’Vi har alle været langt mere hjemme end tidligere, nattelivet har været lukket ned og periodevis har meget andet i samfundet også været lukket ned. Vi må derfor se corona-epidemien som en væsentlig årsag til det store fald i kriminaliteten. Det er dog et niveau, vi i politikredsen vil gøre meget for at bibeholde, så meget som muligt, også når vi på et tidspunkt kommer tilbage til en hverdag uden corona-restriktioner’.

Den faldende kriminalitet ses især inden for tyveri og indbrud, men også den personfarlige kriminalitet, som fx vold, er faldet. Indbrud i private boliger er faldet med hele 38,6 % i Sydøstjyllands Politikreds og er dermed på det laveste niveau i langt over 10 år. Tyverianmeldelser er fx faldet med 21,2 % og vold med 8,5 %. 

’Det mindre fald i antal voldsanmeldelser skal sandsynligvis ses i forlængelse af det lukkede natteliv,’ understreger politidirektøren,’ og det er et område, vi allerede holder særligt øje med, og det vil vi også gøre, når der lukkes op igen.

Kortere responstid


Samtidig med faldet i antallet af anmeldelser er responstiden også faldet en anelse. Responstiden er faldet til 8.03 minutter i 2020 fra 8.14 minutter i 2019. 

Den lave responstid skal sandsynligvis også ses i forlængelse af corona-epidemien. For Sydøstjyllands Politi har ligesom resten af dansk politi også skullet løse mange COVID-19-relaterede opgaver i 2020. Det har bl.a. krævet ekstra patruljer på gaden for at sikre, at COVID-19-restriktionerne blev overholdt, hvilket borgerne i Sydøstjyllands politikreds generelt har været gode til. Når politikredsen i 2020 kan konstatere et fald i responstiden, så kan de ekstra patruljer på gaden netop være en medvirkende årsag til det.  

’I vores politikreds har responstiden de sidste mange år ligget på et forholdsvist lavt niveau, og at den nu er kommet endnu længere ned, er vi meget tilfredse med. Det betyder, at de borgere, der har haft brug for os i 2020, har fået endnu hurtigere hjælp, som de plejer. Det vidner om, at vores medarbejdere har løbet stærkt i et år, der også for dem har været udfordrende. Vi ser frem til mere normale tilstande, sammen med resten af befolkningen’ slutter politidirektør Jørgen Abrahamsen.

www.danmarkc.tv

www.fredericia.tv