Kort Nyt

Kravene til kaniner kommer bag på danskerne

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Kaniners behov kommer bag på hovedparten af potentielle købere. Det viser en rundspørge blandt Dyrenes Beskyttelses internater.Kravene til kaniner kommer bag på danskerne

Kaniner er et fantastisk dyr, som giver meget glæde i familien, hvis man sætter sig ind i dens behov og sørger for at opfylde dem. Men mange danskere misforstår kaninen som et let kæledyr. Det viser en rundspørge hos Dyrenes Beskyttelses internater, som fandt nye hjem til 535 kaniner i 2022.

Internaterne svarer, at kravene til et godt kaninliv kommer bag på i gennemsnit hver anden potentielle kaninkøber. Hos internaterne er den nyeste viden om kaniner omsat til en række krav til nye hjem for de nødstedte kaniner. Det forbavser særligt voksne danskere, der selv har haft kaniner som børn.

– Vi oplever forældre, der får et mindre chok, når finder ud af, hvor dårligt deres barndoms kaniner faktisk har haft det i deres små bure helt uden aktivering eller selskab, siger Carina Løkkegaard, kaninansvarlig hos Roskilde Internat, der fandt nye hjem til 156 kaniner i 2022.

Sandheden er, at kaniner ikke er et væsentlig lettere kæledyr end en hund eller kat. Kaniner er blandt andet bygget til masser af motion og har et stort behov for at grave, løbe og hoppe. Af den grund kræver internaterne, at kaninerne har adgang til et areal på minimum ni kvadratmeter i deres nye hjem. Hvis de holdes inde, skal det gerne være helt frit.

Kaniner skal ikke være alene

Kravet til, at kaninerne holdes sammen med artsfæller, kommer også bag på mange. Det er da også et lidt radikalt krav, da bonding af kaniner er en krævende og langsommelig proces. Men Dyrenes Beskyttelse fastholder det, da singlekaniner kan få store problemer. 

– Kaniner er kolonidyr, og hvis de ikke har artsfælder i deres liv, kan deres stressniveau blive så højt, at de ikke formår at spise den fiberrige kost, de har brug for. Det medfører en masse andre velfærdsproblemer såsom overvægt, problemer med soignering og adfærdsproblemer, siger familiedyrschef i Dyrenes Beskyttelse, Jens Jokumsen

Dyrenes Beskyttelse anbefaler heller ikke, at kaniner anskaffes som kæledyr til børn. Det skal i stedet for være et familieprojekt. Det skyldes blandt andet, at kaniner er byttedyr, der ikke nødvendigvis kan lide at blive nusset eller løftet; derudover risikerer de at bo længere hjemme end børnene, da de pelsklædte familiemedlemmer lever i op til 15 år.

Ifølge internaterne dropper knap to ud af fem interesserede at købe kanin, når de bliver præsenteret for kravene. 

– Nogle finder et mere passende dyr, som for eksempel en hamster, men der desværre nok også en del, der går ud og skaffer sig en kanin et andet sted fra, siger Carina Løkkegaard.

Mange mister lysten til kaniner

At kaniner kan være krævende, ses også på antallet af kaniner, der kommer ind på Dyrenes Beskyttelses ti internater. I årets første måneder er der kommet 213 kaniner ind på internaterne, og der kommer dagligt henvendelser fra kaninejere, der ikke længere ønsker at beholde deres kaniner.

Desværre sidder kaniner i gennemsnit længere tid på internaterne end hunde og katte. Men det får ikke Dyrenes Beskyttelse til at slække på kravene til kaniners nye familier. Til gengæld gik foreningen i januar ud med en opfordring til at sætte kaninavl på pause hos private.

Rundspørge bland syv internater hos Dyrenes Beskyttelse 

Ud af ti potentielle kanin-købere, hvor mange er så i gennemsnit overraskede over kravene til at holde kanin?5,7
Ud af ti potentielle kanin-købere, hvor mange dropper at adoptere en kanin på baggrund af kravene?3,7

Fakta: Kaniner er ikke den lette kæledyrsløsning

Kaninen kan være et godt kæledyr, men den er ikke væsentlig lettere end en hund eller kat Kaninen har nemlig mange behov, som skal opfyldes, for at den trives

Kaniner bliver lige så gamle som hunde
Kaniner kan blive op til 15 år gamle, og det er dermed et langvarigt ansvar, som følger med beslutningen om at anskaffe sig en kanin

Kaniner kræver plads og aktivering
Kaniner er bygget til masser af motion og har et stort behov for at grave, løbe og hoppe. Af den grund bør kaninen holdes på et areal, der minimum er 9 m2. Hvis de holdes inde, skal det gerne være helt frit

Kaniner er ikke børnedyr
Kaniner er fra naturens side byttedyr, og de er derfor ikke nødvendigvis glade for at blive løftet eller nusset

Kaniner skal ikke leve af gulerødder 

Kaniners foder skal bestå af 85 procent godt hø og græs, 10 procent planter og urter og 5 procent foderpiller. Gulerødder gives kun som snacks

Kaniner skal til dyrlægetjek 1 gang om året
Kaniner er byttedyr og gør derfor alt, hvad de kan for at skjule sygdom og skavanker

Kaniner er et familieprojekt
Dyrenes Beskyttelse anbefaler, at man ikke anskaffer sig en kanin som kæledyr til børn, men at man i stedet anskaffer kaninen som et familieprojekt

Bliv klogere på kaniner på www.kaninpas.dk