FREDERICIA

Konservativt forslag om Kongens monogram på Kongens Port sendt i udvalg

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Der var ikke enighed om forslaget, og debatten afslørede mangel på viden om, hvordan Hans Majestæt Kongen omtales

Den konservative byrådsgruppe har foreslået at Hans Majestæt Kongens monogram kommer på broen ved Kongens Port.

Forslaget er fremsat som en såkaldt initiativsretssag, og kommer derfor direkte i Byrådet. Det mente Karsten Byrgesen (uden for partierne) og Peder Tind (V) var helt galt. Det skulle være behandlet for lukkede døre, men ellers var de for idéen.

Andre behov vigtigere
Enhedslisten ved Cecilie Roed Schultz var derimod ikke særligt begejstrede. Hverken over de penge der skulle bruges, eller den tid det ville koste administrativt. Cecilie Roed Schultz vil hellere bruge pengene på kerneydelser som skole og ældre.

Malene Søgaard-Andersen fra SF var af nogenlunde samme opfattelse, og bakkede derfor op om Enhedslisten.

Uværdigt og uheldigt
Borgmester Christian Bro mente, at det ville være både uværdigt og uheldigt, hvis det konservative monogram-forslag blev bragt til afstemning.

Det ville sansynligvis have givet et ja fra Konservative, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, hvilket er 13 stemmer for, Venstre og Karsten Byrgesen ville undlade at stemme på grund af proceduren, hvilket er 6 stemmer, og med udtalelser fra Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti må formodes at stemme imod med i alt 2 stemmer.

Denne afstemning undgik borgmesteren, og forslaget behandles nu for lukkede døre.

Ukorrekt omtale af Hans Majestæt Kongen
Flere af byrådets medlemmer omtalte Hans Majestæt Kongen ganske ukorrekt. Hans Majestæt Kongen blev omtalt som “Hans Kongelige Højhed” hvilket er en betegnelse der blev brugt da Kongen var Kronprins. Det oplyser Kongehuset til DanmarkC TV.