Mit Første Kryds : Konkurrence betingelser

Generelle vilkår for deltagelse i konkurrencer

Følgende generelle vilkår gælder ved deltagelse i alle konkurrencer arrangeret af DanmarkCTV.

DanmarkCTV kan bestemme, at deltagelse i en konkurrence alene kan begrænses til en bestemt form for tilmelding eller i et begrænset forum som f.eks. danmarkc.tv.

Hvem kan deltage:

Deltageren skal være fyldt 18 år eller have en værges tilladelse for at deltage.

DanmarkCTV forbeholder sig retten til at kontrollere alderen på deltagerne, og udelukke deltagere. Du skal være bosiddende i Danmark.

Deltageren kan ikke udnytte et alias til at deltage i konkurrencerne. Vi forbeholder os retten til ikke at udlevere præmier til vindere der har anvendt et alias.

Ansatte i DanmarkC TV og deres husstande må ikke deltage i konkurrencer. Vi forbeholder os ret til at trække eventuelle præmier tilbage, hvis dette opdages.

Ansatte hos samarbejdspartnere og deres husstand må heller ikke deltage i konkurrencer, hvor samarbejdspartneren er sponsor.

Deltagelsen i vores konkurrencer er gratis, med mindre andet er angivet.

Tilmeldinger indsendt/afleveret efter konkurrencen er afsluttet vil ikke indgå i udvælgelsen af vinderen.

DanmarkCTV alene vurdere om tilmeldingen lever op til betingelserne, og hermed kan godkendes.

Når du deltager i en konkurrence, accepterer du konkurrencebetingelserne.

Vindere af konkurrencer:

Alle konkurrencevindere kontaktes direkte, via sociale medier, e-mail, telefon eller på angivet sted.Vi forbeholder os ret til at offentliggøre navn, uddannelsesinstitution, video samt billede på vinderen af en konkurrence på såvel Danmarkc.tv og på de sociale medier relevant for konkurrencen, som DanmarkC TV anvender. Deltagerne accepterer, at ens navn vil kunne blive brugt i forbindelse med promovering, og at dette sker uden nogen form for vederlag.

Præmier

Præmier vil blive leveret på Uddannelsesinstitution.

Præmier kan ikke ombyttes til kontanter.

Personlige oplysninger

Alle oplysninger indsamlet i forbindelse med konkurrencen bliver slettet efterfølgende, når vinderen er kontaktet, og præmien er modtaget.

Supplerende

DanmarkCTV er ikke ansvarlig for trykfejl og forkert udleverede præmier. DanmarkCTV forbeholder sig retten til, løbende med konkurrence, at revidere og ændre regler samt betingelser.

Hvis der er mistanke om snyd, har DanmarkCTV ret til at kontrollere og udelukke konkurrencedeltagere.

DanmarkCTV forbeholder sig retten til at blokere / slette indhold og billeder, der krænker tredjemandsrettigheder, samt ret til at afslutte/stoppe konkurrencer uden varsel.

DanmarkCTVs afgørelse i forbindelse med konkurrencer er endelig. Deltageren kan ikke efterfølgende rette krav mod DanmarkCTV.