Læserdebat

Konfliktsky og svage politikere i Fredericia

Jens Jørn Pedersen Sanddalvej 4 7000 Fredericia deltager i debatten omkring borgervejlederen

Flere politikere har givet udtryk for, at Fredericia Kommunes administration lytter for lidt til politikerne. Hallo! Det er politikernes ansvar at forvaltningen til at lytte og respektere deres afgørelser.

De foregående dages aktiviteter i Fredericia Kommune er rystende. Det fremgår af Fredericia Dagblad i artiklen: Borgervejleder får advarsel af kommunaldirektør: Sagsbehandlere føler sig intimideret af vejlederen”, at politikerne i den nye kommunalbestyrelse har besluttet ikke at have en uvildig borgerrådgiver, hvilket er underligt og uhensigtsmæssig, da borgerrådgiveren generelt anbefales ansat af kommunalbestyrelsen og skal være uafhængig af den kommunale administration. Skyldes denne beslutning, at borgmesteren har anbefalet at have en funktion af borgerrådgiveren med reference til kommunaldirektøren? Skal det tolkes således, at borgmesteren ikke tilhører kommunalbestyrelsen, men han er underlagt eller har ladet sig underlægge den kommunale administration?

Politikernes klager over den administrative ledelses for omfattende styring også politisk, så skyldes det vel først og fremmest, at borgmesteren ikke kan sætte sig igennem, og dernæst skyldes det, at politikerne generelt er for svage og for konfliktsky, hvilket medfører, at de ikke er i stand til at lede kommunen på forsvarlig vis.

Endvidere fremgår det af artiklen, at sagsbehandlerne føler sig intimideret af borgervejlederen. Hvorfor denne intimidering fremgår ikke præcist af artiklen, men vi må vel forstå, at sagsbehandlerne gøres opmærksomt på, at de ikke følger lovgivningen, og er det tilfældet, så fortæller det, at sagsbehandlerne ikke kan deres metier og derfor føler sig ramt, når borgervejlederen påpeger fejl de har begået relateret til lovgivningen. Det er jo ikke rart, at få at vide, at man ikke er sit arbejde voksen, hvilket mange sager tyder på er tilfældet.

Det er således i første omgang kommunaldirektørens ansvar at rette op på de manglende kompetencer, dernæst er det borgmesterens, og sidste instans er det kommunalbestyrelsen. Desværre tyder mangt og meget på, at kommunalbestyrelsen med borgmesteren i spidsen ikke kan deres metier og er konfliktsky.

Kommunalbestyrelsen anbefales hurtigst muligt at inviterer de ledende medarbejdere til et møde, hvor kompetence- og ansvarsfordeling klargøres, så vi får en kommunal ledelse og administration, der følger lovgivningen og respekterer borgerne, da de netop er der for at servicere borgerne.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv