Læserdebat

Kommuner og kongehus

Læserdebat af: Allan Søgaard-Andersen, EU-kandidat for SF, Fredericia

Regeringen har fremført et lovforslag, der sikrer Kongehuset en økonomisk udvidelse af det årlige tilskud. Fra 126,5 millioner kroner til 143,8 millioner kroner, samt et ekstraordinært tilskud i 2024 på 29 millioner kroner.

Derudover foreslår Regeringen, at den indvendige vedligeholdelse af slotte og palæer overgår til Kulturministeriet. Tidligere har Kongehuset selv stået for dette vedligehold.

I det store billede er dette ikke mange penge hvis man betragter hele statens pengekasse. Men der er noget signalværdi i det.

Hvis man husker tilbage til da kommunerne skulle vedtage budgetter for 2024, så indeholdt budgetterne besparelser ovenpå allerede besparede områder. Her var Regeringen alt andet end rundhåndede.

Jeg synes Regeringen skylder forklaringer på hvorfor vi den ene dag er så fattigt et land, at daginstitutioner, skoler, ældrecentre og plejehjem skal spares i stykker, for derefter at udvide Kongehusets økonomi den næste dag, uden at Regeringen faktisk har inddraget de andre folketingspartier i det?

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv