Home Læserdebat Kommuneplan 2021- 2033 – Høringssvar
Kommuneplan 2021- 2033 – Høringssvar

Kommuneplan 2021- 2033 – Høringssvar

0

Læserdebat af : Preben H. Rosenberg – Odinsvej 4 7000 Fredericia

Grøn Kultur Danmark (GKD) ser generelt med tilfredshed på intentionerne i
kommuneplanforslaget (KP) og Forslag til Kommuneplan for Trekantområdet.


Generelt

Grøn Kultur Danmark savner fortsat et særligt afsnit i såvel KP som KT om
folkesundhed og livskvalitet. Ordet ”Folkesundhed” indgår faktisk overhovedet
ikke trods regeringens aktuelle fokus på området.
Folkesundhed og livskvalitet
En stor del af den danske befolkning lever fortsat i en eller anden grad med allergi og overfølsomhed overfor parfume og tobaksrøg.
GKD finder, at der fortsat bør gøres yderligere tiltag for at beskytte udsatte mod
ufrivilligt påvirkning fra parfume og tobaksrøg. Således bør al nybyggeri af plejeboliger være røgfri.
Grøn Kultur Danmark anbefaler derfor at der gennem KP og KT udlægges særlig allergivenlige byområder.
Fredericia – Byen for Alle – bør gå forrets.
Fredericia rummer med Kanalbyen – som et ambitiøst byudviklingsprojekt – helt
enestående muligheder for (igen) at tage teten og initiativet til en ny ”Fredericiamodel”.
Grøn Kultur Danmark stiller sig gerne til rådighed for videreudvikling af konceptet.
Bymønster og befolkning
Der lægges generelt stor fokus og mange ressourcer i at tiltrække nye borgere.
Er der nogen logisk forklaring på dette forhold eller er det ”bare Guds vilje”? Det
virker noget feberagtigt, når alle kommuner forsøger at gafle hinandens borgere.
GKD foreslår, at vi vender den om og bruger ressourcerne på at ”vækste trivslen
i Fredericia”. Så følger det andet sikkert med.
Klima
Grøn Kultur Danmark ønsker 7.4(T) implementeret i retningslinier for (F) vedr.
anvendelse af klimavenlige belægninger og tagflader. Til større arealer bør bruges
lyse overflader, og flader, der er egnet til opsamling af regnvand.

Byerne


Ældre og gamle huse bør således forpligtiges til at anvende samme type belægning, som de er ”født” med eller lysere tage. Mørke tage bør således kun tillades i
særlige tilfælde.
Der findes i dag helt hvide tagbelægninger.
Kanalbyen
GKD mener, af Kanalbyen rummer særlige muligheder for at markere Fredericia
som ”klimaby” – også på det mentale plan.
GKD anbefaler, at der for de ”midlertidige arealer” undersøges nærmere potentialer for opførsel af en dome a la Dome of vision. Domen tænkes som et ”økotarium” – en udviklingsplatform for klimatiltag. Domen vil samtidig være en værdig markering for krydstogtgæster med mulighed for landgangsvelkomst, underholdning og information.
Domen vil naturligvis også kunne fungere som fleksibel håndværkerby eller domicil for Kanalbyen.
Rammerne
I afsnit om ”Sigtelinier”, indgår en intention om, at sigtelinien i Vendersgade søges ”styrket” syd for Sønder Voldgade. GKD ønsker en redegørelse for, hvordan
dette tænkes ”styrket” eftersom sigtelinien groft er brudt qua det nybyggede
”Toldkammeret”.
GKD finder det væsentligt, at sigtelinierne generelt gennemføres i fuld bredde
mellem husrækkerne for at underbygge Fredericias helt unikke grundplan fra
1650.
Generelle rammer for lokalplanlægning
Med fokus på Kanalbyen syd for Frederikskanal – anmoder GKD at rammeplanerne B.BE.2, B.C.2 og B.E.4 påføres bestemmelse som ”særlig folkesundhedsområde”, hvilket betyder allergivenligt og at tobaksrygning ikke er tilladt.


Kollektiv trafik og cyklisme på tværs af Lillebælt

GKD opfordrer til, at der i kommuneplanregi og i samarbejde med Middelfart undersøges muligheder for at etablere en el-drevet færge-/vandbusforbindelse efter forslag af Lars Olesen (SF) og en udvidet cykelforbindelse på tværs af Lillebælt.