Home FREDERICIA KOMMUNEN : SHELL OVERHOLDER AFTALEN
KOMMUNEN : SHELL OVERHOLDER AFTALEN

KOMMUNEN : SHELL OVERHOLDER AFTALEN

0

ØsterstrandDen forurening, der er konstateret ud for Shells Havneterminal på Skanseodden i Fredericia, har ramt en strækning på knap 100 meter af den sydligste del af Østerstrand – der i alt er 3 km lang. En information som Fredericia Kommune og Shell orienterede ud om i januar. Her fortalte Shell også, at de ville etablere et nyt anlæg, der skal hindre yderligere udsivning af olie. Anlægget forventes at kunne tages i bruge til januar 2015. Når udsivningen er stoppet, skal nye undersøgelser klargøre hvilken oprydning, der skal iværksættes.

 

Forureningen er sket ved underjordisk udsivning fra Shells Havneterminal. En forurening, der første gang blev konstateret i 1985, med udslip af olieprodukter fra utætte tanke. Shell har siden forsøgt at dæmme op for forureningen med forskellige indsatser, men har endnu ikke haft held til at stoppe udsivningen.

 

I begyndelsen af 2014 blev det forurenede område afspærret for offentligheden, og efterfølgende bad Fredericia kommune Sundhedsstyrelsen om en sundhedsfaglig vurdering af forureningen. Ledende embedslæge Henrik L Hansen har følgende kommentar: ”Det er ikke sundhedsfarligt at bade ved den del af Østerstrand, der har Blå Flag, men ud fra et forsigtighedsprincip er det fornuftigt at afgrænse det område, længst mod syd, på knap 100 meter, der er forurenet, med hegn, og på den måde undgå at nogen graver i det forurenede sand”.

 

Det kan yderligere præciseres at forureningen ikke udgør nogen risiko for drikkevandet i Fredericia”, oplyser Ledende embedslæge Henrik L. Hansen.

 

Planen er at opretholde afspærringen, indtil Shell har standset udsivningen fra havneterminalen, og forureningen på stranden derefter er blevet håndteret.

 

Badestranden på Østerstrand er ikke forurenet

 

”Det er vigtigt at slå fast, at der ikke er nogen forurening fra Shells Havneterminal nord for det afspærrede område. Hele området omkring badeanstalten, vores Blå Flag strand, som benyttes intensivt til badning om sommeren, er ikke forurenet. Det samme gælder stranden fra badeanstalten og op til Hyby Lund. Det er også vigtigt at slå fast, at der ingen sundhedsrisiko er ved at færdes på stranden og bade fra denne”, udtaler Christian Bro, Formand for Miljø & Energiudvalget i Fredericia Kommune.

 

Det forurenende materiale af olieprodukter, er biologisk nedbrydeligt, og en del af de sundhedsskadelige stoffer, der findes i olieprodukter, er flygtige, hvilket vil sige, at de fordamper hurtigt. Men for at dokumentere og holde øje med, at vandet ud for Østerstrand ikke rummer uacceptabelt indhold af sundhedsskadelige olieprodukter fra forureningen fra Shell, får kommunen foretaget vandanalyser.

 

 

 

”Der er ingen som helst tvivl om, hvor forureningen stammer fra, og selv om Shell ikke lovmæssigt er forpligtiget til at rydde op efter forureningen, synes jeg roligt, at man kan sige, at Shell har et moralsk ansvar for at rydde op efter sig. Det er de da også i gang med inde på virksomheden, så forureningen af jord og grundvand derinde bliver håndteret. Det vil betyde, at den underjordiske udsivning til stranden bliver standset. Når det er sket, har jeg en klar forventning om, at Shell håndterer forureningen på det afspærrede strandareal, så det kan genåbnes, og folk trygt kan færdes der.”, slutter Christian Bro.