Home Læserdebat Kommunalbestyrelsens ansvar eller Socialdemokratiets
Kommunalbestyrelsens ansvar eller Socialdemokratiets

Kommunalbestyrelsens ansvar eller Socialdemokratiets

0

Når vi tænker tilbage på alle de spørgsmål, der har været stillet omkring Jacob Bjerregaards embedsførelse, så kan det undre, at kommunalbestyrelsen ikke har gjort noget. Der har været advarsler nok. Det er vist kommunalbestyrelsens ansvar, at tingene foregår på en ordentlig måde?

Hvorledes har både kommunalbestyrelsen og bestyrelsen for Fredericia Teater kunnet frikende sig selv uden egentligespørgsmål? Offentligheden har intet fået at vide om de faktiske forhold.

Hvorledes har den samlede kommunalbestyrelse kunnet sidde overhøring, at forholdet til bl.a. ADP har været lidt specielt.

Det er et problem, når kommunalbestyrelsesmedlemmer sidder i virksomhedsbestyrelser, der skal forholde sig til kommunen. Derved får kommunalbestyrelsesmedlemmet roterende hat på hovedet. Inhabilitet bliver almindelig.

Nu siger realiteternes verden, at kommunalbestyrelsen skal træde i karakter. Øjensynligt har Jacob Bjerregaard villet fratræde sin stilling som folkevalgt uden at overholde de almindelige regler angående dette. Som jeg forstår det, så har Jacob Bjerregaard herved lagt alle afgørelser angående den nærmeste fremtid i hænderne på kommunalbestyrelsen. I kommunalbestyrelsen er situationen den, at Socialdemokratiet har 13 medlemmer og andre har 8 medlemmer. Det har været en fordel eller en ulempe de seneste godt 3 år.

Nu skal kommunalbestyrelsens medlemmer, så vidt jeg kan forstå, tage stilling till, om Jacob Bjerregaard skal forlade kommunalbestyrelsen og borgmesterposten med en millionbeløb i lommen eller ej.

Her vil det så komme klart frem, om Socialdemokratiet i Fredericia vil Jacob Bjerregaard og sig selv eller Fredericia. De kan kun vælge pest eller kolera!

Hvis Socialdemokratiet mener, at Fredericia er til for dem, så håber jeg meget, at befolkningen vil tage skeen i den anden hånd og vælge Fredericia.

Jens Jørn Pedersen · Sanddalvej 4 · Fredericia