DanmarkC TV

Home FREDERICIA Kører lastbilchauffører spritkørsel mandag morgen?
Kører lastbilchauffører spritkørsel mandag morgen?

Kører lastbilchauffører spritkørsel mandag morgen?

0
I forbindelse med tidligere Tungvogncenter Syd-indsatser på rastepladserne ved motorvejene i weekenderne, er vi fra flere sider blevet anbefalet at lave målrettet spirituskontrol mod de lastbilchauffører, der overnatter på rastepladserne. Det blev oplyst, at mange af disse chauffører drikker alkohol under opholdet hen over weekenderne.

Vi har derfor mandag den 25. juni fra kl. 0300 om natten og til op ad formiddagen, gennemført en målrettet spirituskontrol på forskellige rastepladser i Tungvogncenter Syd’s operationsområde – primært på den Fynske motorvej og på motorvejsnettet omkring Kolding.

Kontrollen afdækkede, at 3 lastbilchauffører stadig havde en rest alkohol i blodet, men heldigvis ingen over den tilladte grænse på 0,5 promille. Den ene af disse chauffører var ikke selv bag rattet – endnu, men var medfører i en lastbil og skulle overtage efter den chauffør, der kørte lastbilen på standsningstidspunktet.

I alt kontrollerede politiet 54 lastbiler/vogntog, hvoraf de 50 var udenlandsk indregistrerede fra LV, LT, RO, BG, D, CZ og BY (Hviderusland).

I forbindelse med kontrollen, afdækkede vi nogle mindre forseelser, der gav anledning til mindre bøder og inddragelse af et sæt nummerplader.

Det er glædeligt, at ingen kørte med en ulovlig promille, og alligevel tankevækkende, at 3 professionelle chauffører starter ugens arbejde, med målbare rester af alkohol i blodet. Da en enkelt chauffør endvidere var meget tæt på promillegrænsen, er det klart, at Sydøstjyllands Politi, Tungvognscenter Syd også fremadrettet vil foretage denne type kontroller af hensyn til færdselssikkerheden og vores alles tryghed i trafikken.

Om Tungvognscenter Syd

Tungvogncenter Syd er ét af tre tungvognscentre i Danmark, som alle varetager den operative kontrol af tunge køretøjer. Tungvognscenter Syds arbejdsområde er primært varetagelse af den operative vejsidekontrol, der omhandler kontrol af lastbiler, busser samt traktorer og landbrugsredskaber på vejnettet. Opgaverne er blandt andet kontrol af køre- og hviletid, farligt gods, særtransporter, miljøfarligt affald, overholdelses af miljøzoner, dyretransporter samt cabotagekørsel.

Tungvognscenter Syd har base i Sydøstjyllands Politi og dækker et geografisk område svarende til tre politikredse: Fyns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sydøstjyllands Politi. Tungvognscenter Syd ledes af politikommissær Stig Simonsen.