FREDERICIA

Kobbelgården 3 på Senior- og Socialudvalgets dagsorden tirsdag

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Der er på baggrund af tilsynsrapporten allerede iværksat en række handlinger på Kobbelgården 3, så kravene i det skærpede tilsyn kan indfries snarest muligt, ligesom der er planlagt yderligere tiltag

“Med baggrund i den alvorlige tilsynsrapport, der påbyder bostedet Kobbelgården at rette op på række kritisable forhold, forelægger forvaltningen en faktuel status på en række forskellige forhold på Kobbelgården samtidig med at den planlagte handleplan præsenteres til udvalgets drøftelse.” skriver forvaltningen i sagsbeskrivelsen.

Handlingsplanen
Med baggrund i kritikken fra socialtilsyn Syd er der allerede lavet en handlingsplan, og der arbejdes med yderligere tiltag. Hvad det er, vil forvaltningen orientere om på udvalgsmødet.

Forvaltningen vil derudover fremlægge følgende punkter for udvalget:

  • En gennemgang af, hvordan læringspunkterne i de enkelte tilsynsrapporter er omsat til praksis og hvordan det dermed sikres at vi løbende får metodeforbedringer.
  • Et overblik over henvendelser til forvaltningen vedr. Kobbelgården 3, herunder også hvordan og af hvem der arbejdes med henvendelserne. 
  • Et generelt overblik over beboerne på Kobbelgården 3, herunder en vurdering af hvorvidt borgernes behov kan imødekommes i de eksisterende fysiske rammer.
  • Et overblik over den nuværende medarbejdergruppe på Kobbelgården med fokus på uddannelsesbaggrund, vikarforbrug, sygefravær, trivselsmåling, personaleudskiftning og APV sammen med en mundtlig vurdering af ledelses- og medarbejderstabens kompetenceniveau.
  • En tidsplan for den igangværende boliganalyse på udvalgets område.
  • En foreløbig tids- og procesplan for den analyse af kvaliteten på kommunens bosteder på handicapområdet, som iværksættes på baggrund af budgetforliget, med særlig fokus på en prioritering af Kobbelgården 1-3 i analysen.

Forvaltningen lægger op til, at udvalget på baggrund af den forelagte status og handlingsplan beslutter, om der er behov for yderligere handlinger og tidshorisonten herfor.

DanmarkC TV følger naturligvis med i, hvad politikerne i Senior- og Socialudvalget beslutter tirsdag. Mødet er indkaldt til kl. 13.00. Oprindelig skulle mødet først være begyndt kl. 14.