FREDERICIA

Klimakampens nye højborg: Fredericia træder ind på miljøscenen med ambitiøs aftale

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Fredericia Havn bliver omdrejningspunkt for CO2-transport, der med nyt CCS-partnerskab forbinder havne, rørledninger og platforme. Det gør Fredericia til Danmarks knudepunkt for transport af opsamlet CO2

Med Fredericias visionen om at være grøn i verdensklasse er dagens store nyhed, at en ny aftale bringer Fredericia adskillige kvantespring ferm mod målet. Danmarks første CO2-hup placeres på Fredericia Havn, og herfra transporteres den CO2 der kommer med skib til Fredericia videre til Esbjerg og ender i undergrunden i Nordsøen.

Forud er CO2‘en indfanget i et såkaldt CO2 fangstanlæg, og Fredericia forventes at skulle modtage og videresende 5 millioner tons CO2 fra år 2030.

Borgmester Christian Bro (A)
“Det er altså fantastisk, ja, du må gerne bruge det ord!” lød det fra en morgenfrisk Christian Bro før underskrifterne skulle sættes på aftale i København her til morgen.

“Det her med med CO2-fangst og lagring i undergrunden er et af hængslerne på den grønne omstilling, og nu er vi så åbenbart nogle af de første der rykker på det i Danmark.”

“Det er altså det spiller jo fuldstændig 100% spot on lige ind i byrådets vision, og den strategi vi har lavet sammen med ADP.”

“Arbejdet er ikke mindst lavet af Rune D. Jacobsen og hans folk der skal de skal have ros for. Det er jo dem der har der har forhandlet aftalen på plads. Jeg er utrolig stolt altså: Hold op hvor er det fedt at have et selskab der kan sådan noget.” slutter en både stolt og glad borgmester der med aftalen giver den grønne omstilling et kanonskud fremad.

Udvalgsformand Tommy Rachlitz Nielsen (K)
“Det er et helt fantastisk kvantespring for den grønne omstilling for Fredericia. På sigt skal vi modtage CO2 fra hele Østersø-regionen, og ekspedere den videre mod Esbjerg og Nordsøen. Det er første skridt mod et kæmpe CO2 eventyr for Fredericia og Fredericia Havn,” fortæller Tommy Rachlitz Nielsen, der er formand for Klima-, Energi-, og Miljøudvalget.

Rune D. Rasmussen, adm. direktør for ADP
“Det er bare super fedt det her. Det er en af de dage man forhåbentlig kommer tilbage til og og kan tænke tilbage på som en af de de helt store dage,” indleder Rune D. Rasmussen.

“Det er at at blive en del af en infrastruktur, sådan at vi over tid ikke kun skal lære af CO2, men også kan bruge CO2 og kan få tiltrukket nogle virksomheder og nogle arbejdspladser, som vil følge med når vi skal udbygge vores infrastruktur i Fredericia.

“Det er fedt for Fredericia at at det bliver Fredericia og ikke andre steder, for der kommer til at følge en masse med, som vi måske allerede nok ved lidt om, og der kommer til at følge rigtig meget med, som vi slet ikke ved noget om.” slutter Rune D. Rasmussen, inden flydepennen skal findes frem til underskrift af en historiske aftale for Fredericia og ADP.

Fremtiden er 2030
“Forestil dig en fremtid, hvor skibe lægger til i Fredericia Havn lastet med indfanget CO2, der skal lagres sikkert og permanent i den danske del af Nordsøen. Det er ambitionen med en ny partnerskabsaftale, som lanceres i dag mellem TotalEnergies Denmark, Evida og Associated Danish Ports (ADP), som understøtter de nationale målsætninger for CO2-reduktion og planerne for fangst og lagring af CO2.” skriver de tre tre firmaer i en pressemeddelelse.

CCS-partnerskab står for Carbon Capture and Storage partnerskab. Det er et samarbejde mellem forskellige aktører, ofte virksomheder og regeringer, med det formål at udvikle og implementere teknologier til fangst, transport og lagring af CO2. Målet er at reducere CO2-udledningen og dermed bekæmpe klimaforandringer.

Carbon Capture and Storage kan oversættes til dansk som “CO2-fangst og -lagring”.

Fredericia som CO2-hub
Udviklingen af infrastrukturen skal være på plads, når TotalEnergies Bifrost-lager er klar til at lagre CO2, hvilket forventes at ske i 2030. Målet er at etablere en rørledning, det såkaldte ”North Sea link”, der forbinder Fredericia-området med den jyske vestkyst, hvor offshore infrastruktur skal bruges i den videre transport af CO2-en til lageret i den danske del af Nordsøen. Taulov Dry Port vil være i stand til at modtage og transportere CO2 via lastbiler og jernbane, som derefter kan føres ind i rørledningsinfrastrukturen. 

I samarbejde med EVIDA og TotalEnergies positionerer og understøtter vi Danmark som et foregangsland med massiv CO2-håndtering. I ADP ser vi det nye samarbejde som en særdeles spændende tilføjelse til vores kerneaktiviteter, hvor vi samtidig bidrager væsentlig til at nå de danske klimamål. Fredericia ligger centralt placeret i Danmark og agerer som det vigtigste multimonale transportknudepunkt. Med opkobling til Nordsøen via den jyske vestkyst bliver Fredericia et af de vigtigste knudepunkter for grøn infrastruktur,” siger Rune D. Rasmussen, adm. direktør for ADP.

Se DanmarkC TV dækning af begivenheden på lørdag den 22. juni 2024.

FAKTA

Om TotalEnergies 
TotalEnergies er en global multi-energivirksomhed, der producerer og markedsfører energi: Olie og biobrændstoffer, naturgas og grønne gasser, vedvarende energi og elektricitet. Vores mere end 100.000 medarbejdere arbejder mod at sikre energi, der er stadig billigere, mere bæredygtig, mere pålidelig og tilgængelig for så mange mennesker som muligt. TotalEnergies er aktiv i næsten 130 lande.

Om Evida
Evida er Danmarks nationale distributør af metangas (natur- og biogas) med mere end 40 års erfaring med at drive et sikkert og effektivt gasnet. Det er et stærkt fundament, der kan bringes videre i udbygningen af en kommende CO₂-infrastruktur. Evida arbejder for at skabe en sikker rørført infrastruktur, som kan føre CO₂ til lager dybt i undergrunden eller til anvendelse i PtX-indsutrien. Det er på den måde, Evida skaber forbindelser i den grønne omstilling.

Om ADP
ADP er en havnekoncern, der ejer og driver havnene i Fredericia og Nyborg samt Taulov Dry Port.
Havnene har en unik central beliggenhed og er med deres internationale standarder vigtige knudepunkter for samhandel og opretholdelse af forsyningskæderne i Produktionsdanmark. ADP og pensionsselskabet PFA har i et joint-venture udviklet Taulov Dry Port som et multimodalt transport- og logistikcenter i Taulov med en central beliggenhed tæt på havn, motorvej og jernbane.

Fotos fra underskriftsdagen modtaget fra evida:

Fra venstre: Kommunaldirektør Thomas Japp, udvalgsformand Tommy Rachlitz Nielsen, borgmester Christian Bro, Kim Søgaard (Evida), Rune D. Rasmussen (ADP) og Martin Rune Pedersen. Privatfoto.