Pressemeddelelse

Klima- og energiminister besøger Fredericia

Mandag den 23. august kl.17.00 besøger Klima- og energiminister Dan Jørgensen, – Center Danmark


Formålet med ministerbesøget hos Center Danmark er at sætte fokus på de muligheder, som både Danmark og Fredericia spiller som motor i den grønne omstilling indenfor energiområdet.

Fredericia er allerede en stor og afgørende spiller for udvikling af den grønne omstilling indenfor især vedvarende energi, når det handler om fordeling, udvikling og produktion af grøn energi er Fredericia absolut i topklasse. Det gælder ikke mindst for den nyåbnede brintfabrik.

Men udover at producere og udvikle nye energiformer, så handler det også at om planlægge og fordele den grønne energi, så vi kan udnytte de fulde potentialerne fremover. Her spiller data og det forskningssamarbejde som er indbegrebet af Center Danmark en kæmpe og på mange måder overset rolle.

Center Denmark er et non-profit og uafhængigt selskab der leverer digital infrastruktur som understøtter aktører i energisektoren til udvikling af nye datadrevne løsninger, der udnytter muligheder i sektorkobling og accelererer den grønne omstilling. Centret er udgjort af et bredt samarbejde mellem erhvervslivet og alle landets førende forskningsinstitutioner indenfor den grønne energi, der skaber fremtidens energimæssige økosystem baseret på data. Vi skal vide hvornår vaskemaskiner bør køre, hvornår erhvervslivet har de største behov og hvordan energi fordeles mest effektivt. Det er den slags spørgsmål, som Center Danmark kan besvare og derfor Klima- og Energiminister Dan Jørgensen i dag kigger forbi.

Læse nærmere om Center Danmark her:
https://www.centerdenmark.com/da/om-os/