Kort Nyt

Klare aftaler kan redde påskens, sommerens og alle de andre fester

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Bryllup, konfirmation eller fødselsdag? Sommerhalvåret er højtid for store fester. Desværre slutter festen hvert år i klagesager for nogle forbrugere. Forbrug.dk – den offentlige forbrugerportal – har kigget på afgørelser og giver gode råd til, hvordan du undgår, at festen ender med klagesager

Det fine tøj er lagt frem. Familien har sparet op i månedsvis. Og i dag skal være det helt store brag af en fest.

Bryllupper, konfirmationer og runde fødselsdage skal være en festlig dag. Men der kan hurtigt komme rynker i panden, hvis ikke festen lever op til forventningerne.

“Store fester er en stor udgiftspost for mange familiers økonomi, og man har gerne en masse forventninger. Derfor gælder det om at have rene linjer og klare aftaler med leverandører og udbydere, så man på dagen ikke behøver fokusere på andet end det, det hele handler om: at nyde festen”, siger Susanne Aamann, der er forbrugerpolitisk chef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme har sidste efterår behandlet en klagesag om en konfirmation, hvor forbrugeren var blevet lovet “flæskesteg mit alles” som hovedret. Her opstod en tvist med den erhvervsdrivende om, hvad “mit alles” dækkede over af tilbehør, og om flæskesteg betød kamsteg, eller om det også kunne være den ribbensteg, som blev serveret.

I den konkrete sag fik forbrugeren ret til et afslag i prisen, fordi det måtte antages, at en forbruger sædvanligvis vil have en forventning om, at en flæskesteg er tilberedt af kamsteg og ikke af ribbensteg, lød begrundelsen.

“Den slags sager vil altid bero på en individuel vurdering, men overordnet gælder det om at undgå aftaler, som kan fortolkes forskelligt. Uanset om det gælder kokken, festmusikeren eller arrangøren, så stil spørgsmålet: Hvad mener I med “alt inklusive”, “den store pakke” og “et udvalg af klassikere”, siger Susanne Aamann.

Et andet råd er altid at sørge for at få aftalen på skrift.

Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme afgjorde i oktober 2022 en anden klagesag, hvor en forbruger efter sin egen oplevelse fik serveret en dyrere menu til sit arrangement end aftalt, og samtidig skulle selskabet forlade festlokalerne tidligere, end hvad, forbrugeren mente, var aftalt.

Ankenævnet afviste at behandle sagen, fordi ankenævnet ikke hører vidner og kun træffer afgørelse på et skriftligt grundlag.

“Som udgangspunkt er en mundtlig aftale lige så bindende som en skriftlig aftale. Men hvis man intet har på skrift, kan man ende i en situation, hvor sagen ikke kan afgøres hos et ankenævn”, siger Susanne Aamann.

Vær også opmærksom på, at aftaler kan forældes efter et stykke tid og i nogle tilfælde ændres med et rimeligt varsel.

“I den situation skal man vide, at de gerne må justere priserne, så længe det er med tilstrækkeligt varsel, så man kan gøre indsigelse eller opsige aftalen”, siger Susanne Aamann.

Hvis du ikke er tilfreds med ydelsen på dagen, er det vigtigt, at du klager med det samme til den, du har indgået aftalen med.

“Det er typisk svært at gøre sin klagesag gældende, hvis man først gør indsigelse efterfølgende. Man skal give den erhvervsdrivende en mulighed for at rette op på eventuelle mangler”, siger Susanne Aamann.

FAKTABOKS: Fest uden juridiske tømmermænd

– Få aftaler, priser og betingelser på skrift.
– Vær klar, konkret og tydelig i aftalerne. Herunder: Hvad er inklusive, og hvad er eksklusive. 
– Klag med det samme, hvis noget er galt, så arrangøren, kokken eller restauranten har mulighed for at udbedre manglen eller uoverensstemmelsen. Dokumentér din klage.
– Undersøg dine og udbyderens/leverandørens/udlejerens forsikringer inden festen.

Kilde: forbrug.dk – den offentlige forbrugerportal.

FAKTABOKS: Husk forsikringerne

– Husk at tjekke dine forsikringer, hvis du skal låne eller leje festudstyr. 
– Hvis udstyret går i stykker, afhænger dækningen af, om udstyret er købt, lånt eller lejet.
– Som udgangspunkt er det din egen indboforsikring, som skal i spil, hvis du lejer såkaldt “almindeligt privat indbo”. Det kan eksempelvis være tøj, musikafspiller, klapstole og tallerkener.
– Et lejet festtelt eller et lejet anlæg til fadøl, lys eller musik er som udgangspunkt ikke dækket af indboforsikringen, fordi det ikke er almindeligt privat indbo. Tjek derfor, om den erhvervsdrivende har en forsikring.

Kilde: forbrug.dk – den offentlige forbrugerportal.

Links

Bliv klogere på regler og rettigheder i forbindelse med fester.