Læserdebat

Kirsten Hassing Nielsen: Vi skal have en plan for oprydning efter skandalen

Læserdebat af: Kirsten Hassing Nielsen, byrådskandidat kv21, Det Konservative Folkeparti

Tages der tilstrækkeligt politisk ansvar for oprydning efter skandalen i Fredericia? Tilsyneladende ikke. Det er efterhånden blevet et politisk særkende; at man har mere travlt med at lægge låg på ømtålelige sager end med at stå ærligt ved problemerne og vise politisk vilje til forbedring. 

Det må ubetinget være en af byrådets største prioriteter lige nu og i den første periode efter kommunalvalget; at samarbejde omoprydning efter skandalen. Åbenheden vil være et godt sted at starte.

Det er påfaldende, hvor lidt vi hører fra byrådet om de politiske tanker efter skandalen. Og det er endnu mere påfaldende, at det er partier udenfor byrådet, der har oprydning på dagsordenen. Men oprydning bør komme indefra for at have størst virkning. 

Hvis årsagen er manglende forståelse for skandalens betydning for Fredericia som helhed, er det en ting. En anden og langt alvorligere ting er, hvis det skyldes manglende politisk vilje og lyst til forbedring og forandring. Så har vi et gigantisk problem. For som politiker er det en af vores fornemste opgaver at sikre det bedst mulige lokale demokrati. Ellers forbliver vi ved det samme, og vi får ikke lært noget som helst af skandalen. Tværtimod så fortsætter lukketheden og den vante politiske tilgang. 

Byrådet bør rykke tæt sammen og sætte sig i førersædet for en politisk aftale, der indeholder klare mål for, hvordan man politisk arbejder med åbenhed, ordentlighed, etik, adfærd og samarbejde med forvaltningen. Og planen skal selvfølgelig lægges åbent frem for borgerne. 

At der fortsat er behov for at bringe skandalen på dagsordenen kan opfattes som negativt og kritisk. Men skandalen bør i stedet have den positive afledte effekt, at vi som politikere kommer i dialog med hinanden og med borgerne om, hvad god politisk ledelse er. Vi bør benytte den politiske skandale som løftestang for et grundigt eftersyn af vores egen adfærd som politikere. Stå frem og stå ved det, der er sket og lav en plan der forebygger en lignende situation. Det er politisk ærlighed og ansvarlighed. 

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv