DanmarkC TV

Home Læserdebat Kirsten Hassing Nielsen: De mindre erhvervsdrivende og iværksætterne er totalt overset
Kirsten Hassing Nielsen: De mindre erhvervsdrivende og iværksætterne er totalt overset

Kirsten Hassing Nielsen: De mindre erhvervsdrivende og iværksætterne er totalt overset

0

Kirsten Hassing Nielsen, byrådskandidat kv21, Det Konservative Folkeparti, har startet en debat om iværksættere

For nyligt kunne vi glæde os over den seneste måling af erhvervsvenligheden fra DI, som viser, at Fredericia er gået 10 pladser frem, og nu er placeret på en plads nummer 26. Ambitionen skal stadig være, at Fredericia går endnu flere pladser frem ved de kommende målinger, og med en fokuseret indsats, et stærkt samarbejde og politisk vilje kan det sagtens lykkes. Men det hænger uløseligt sammen med en ambitiøs plan for de mindre erhvervsdrivende og iværksætterne. 

For lige nu er de mindre erhvervsdrivende og iværksætterne totalt overset fra politisk side. 

De skal ses meget mere i forhold til, hvad de bidrager med til de øvrige politiske dagsordener for bosætning, beskæftigelse,økonomi og klima, men også hvad der tilbydes til de erhvervsdrivende og iværksætterne i form af bl.a. byggesagsbehandling, service og fleksible løsninger, der tilgodeser deres eksistens og øger tiltrækningskraften for flere mindre erhvervsdrivende og iværksættere. Der skal kigges på det hele – ikke kun dækningsafgiften. 

Erhvervslivet er en del af Det Konservative Folkepartis dna, og vi har derfor også en stor ambition om, at de mindre erhvervsdrivende og iværksætterne fylder meget mere i den politiske dagsorden end det er tilfældet i dag. Det skal medvirke til at få Fredericia placeret helt i toppen af erhvervsvenlighed. Der er unikke muligheder og platforme i Fredericia, vi skal bare udvikle det meget mere. 

De mange mindre erhvervsdrivende og iværksættere skal inddrages langt mere i de politiske processer; der skal laves en strategi i samarbejde med de forskellige brancher, unødigt bureaukrati skal fjernes, og vi skal tænke erhvervsdrivende og iværksættere langt mere ind i visionerne for Fredericias fremtid. 

Fredericia har brug for både de store virksomheder og de mindre erhvervsdrivende og iværksættere, og som politikere skal vi formå at repræsentere begge dele, og være meget mere synlige også overfor de mindre erhverv og iværksættere.