DanmarkC TV

Home Kultur Kirkernes Hus Fredericia – 10 år med samarbejde i vækst
Kirkernes Hus Fredericia – 10 år med samarbejde i vækst

Kirkernes Hus Fredericia – 10 år med samarbejde i vækst

0

I folkekirken har sognegrænserne traditionelt været meget afgrænsende for samarbejde på tværs af sognene.

Der er i folkekirken i disse år opbrud i forhold til den tidligere forståelse, hvor hvert sogn klarede alt selv.

I Fredericia Provsti, som består af alle kirkesogne i Fredericia Kommune, indledte man for 13-14 år siden overvejelser om mulighederne for et bredere samarbejde.

Grundige drøftelser banede vej for nytænkning og i 2019 kan vi markere, at det er 10 år siden Kirkernes Hus blev etableret som Fredericia Provstis fællesadministration.

Betænkelighederne, som kunne være ved et udvidet samarbejde, er overvundet og afløst af gode erfaringer, der på den ene side bidrager til løsning af menighedsrådenes administrative forpligtelser og på den anden side bevarer det enkelte menighedsråds selvstændighed og ret til at forme og prioritere sine valg i sognets kirkelige arbejde. Fra begyndelsen i 2009 skulle Kirkernes Hus være fælles regnskabskontor for alle sogne samt yde råd og bistand i alt med reference til administration af sognenes ansatte. Der blev ansat to medarbejdere til at varetage disse opgaver. Hurtigt blev Fredericia Kirkegårde med fælles drift af syv kirkegårde en del af samarbejdet. Efterfølgende er yderligere to kirkegårde indgået i samarbejdet og som seneste, markante udvikling er Kirkernes Hus nu også fælles kirkekontor for alle sogne på nær et. Kirkernes Hus er dermed helt i front i forhold til etablering og udvikling af samarbejde på tværs af sogneskel.

I dag har Kirkernes Hus syv administrative medarbejdere foruden 20 gartnere, som varetager driften af de ni tilsluttede kirkegårde.

Set i sammenhæng med medarbejdere ansat i sognene er der i dag flyttet arbejdskraft, fra administrative funktioner til medarbejdere der bidrager med levering af folkekirkens kerneydelser.

Forkyndelse, undervisning og diakoni (kirkeligt socialt arbejde) er tildelt flere ressourcer. Kirkernes Hus ejes af alle kirkesogne i Fredericia kommune og ledes af en bestyrelse med repræsentanter fra alle 11 sogne.

Det er sognene, der bestemmer udviklingen, og det har været og er afgørende for en god og afbalanceret udvikling, at det enkelte sogn ud fra egne overvejelser tilslutter sig de dele af samarbejdet, som man ønsker at være med i.

Torsdag den 6. juni markeres det første tiår med Kirkernes Hus. Det sker ved en uformel sammenkomst, hvor menighedsrådene og kirkernes ansatte ser tilbage på den indtil videre korte historie, der handler om, hvordan sognene i Fredericia provsti brød med isolationen for at gøre erfaring med værdierne ved et bredt samarbejde på tværs af sogneskel.