FREDERICIA

Kirker i Fredericia og omegn: Sct. Michaelis Kirke

Tag med når DanmarkC TV besøger Sct. Michaelis Kirke, for at høre lidt om hvad det er for en størrelse.

Kirken blev oprindeligt opført af bindingsværk i 1665-1668. Senere blev der foretaget flere ombygninger og kirken står i dag som en ny klassicistisk præget langbygning. 


I begyndelsen hed kirken kun ”Tyske Kirke”, da den skulle betjene byens store islæt af tyske immigranter og ikke mindst garnisonen, der overvejende var tysktalende.
Sct. Michaelis Kirke var altså garnisonskirke lige fra begyndelsen – og er det stadig, idet den ene af kirkens sognepræster er garnisonspræst og dermed præst for de tjenstgørende soldater i Fredericia. Derfor kom kirken også til at spille en væsentlig rolle efter udfaldet fra Fredericia den 6. juli 1849.

Se med på DanmarkC TV lørdag, hvor vi bringer en længere historie fra Sct. Michaelis kirke i Fredericia.