Læserdebat

Kejserens nye klæder

Poul Rand, Calvinsvej 34, 7000 Fredericia, Borgerlig debattør, har startet en debat omkring Nye Borgerlige

Karsten Byrgesen, Nye Borgerlige, har igen, igen og igen, udgivet videoer der tydelig vise, han ikke har sat sig grundigt ind i sagerne og igen laver selvmål på selvmål.

Byrgesen raser igen imod De nye ejer af Shell, nu med deres manglende CSR, Byrgesen burde sætte sig grundigt ind i hvad essensen i CSR er, før han kæfte op og håner virksomheder og modarbejder arbejdspladser i Fredericia, til fordel for en bosætning der ikke engang er planlagt. Byrgesen lavede samme stunt med Brint fabrikken, her blev videoen trukket hurtigt tilbage da han på kraftig anmodning selv kunne se den var meget uheldig.

Nordbyen er opdelt i industri og beboelse, med bufferzone hvor let industri placeres. Byrgesen taler for at kolonihaverne skal have ret til beboelse, dermed taler han imod lokalplanen for området, hvilket han i de sidste 4 år som sovende byrådspolitikker, intet har haft at bemærke til. Byrgesen stemte JA til alt der kom fra den tidligere borgmester.

Spørgsmålet med kolonihaverne er ikke om de har ret til at bo der, om Shell eller de nye ejer støjer eller andet påfund.

Spørgsmålet ER om kolonihaveejerne har vundet hævd på at forblive under de nuværende forhold grundet byrådets og kommunens ineffektivitet til at håndtere og administrere lovgivningen for området.

Lokalplanen er tydeligt, omkring placeringen af industri og beboelse. Byrgesen burde arbejde for ændret lokalplanene før han igen groft chikanere veldrevet virksomheder. Byrgesen – Arbejd i stedet for tilflytning til Østerby der er udstykket og hvor det kniber med salget, modsat nordbyen hvor der handles inden for normal liggetid.

Hvordan skal vi få industri til byen når et løsgående missil i form af en politiker, der efter for godt befindende hvert 4 år finder på at ændre forholdene for virksomheder, med større investeringer på spil iht. lokalplaner som kommunen har udarbejdet for at tiltrække samme.

STORT populistisk selvmål Byrgesen! Bevis at raffinaderiet støjer, målt imod Deres miljøgodkendelse af et godkendt institut, og ikke af dit øre, der kun vil hører hvad du selv mener og tænker. Lad være med at genere virksomhedsledere med vigtigt at tænke på, du får virksomheder til at fravælge Fredericia, og du kalder dig for borgerlig?

Som byrådsmedlem bør du ikke genere virksomheder der overholder regler og love, virksomheder der tilpasser sig løbende, at påstå andet er tæt på injurier og en fornærmelse af virksomheden, den medarbejder og ikke mindst ledelsen.

Gasmaske videoen hvor du med et slag stagnere hus salget i eget området, forringer de nuværende boligværdier med op til 50% og vel egen bolig med 40%, den ligger tæt på Hjarnøvej 8. Der angives det i Regions syds postliste at ”Til borger – UDKAST Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2, jf. Jordforureningsloven – Hjarnøvej 8, Fredericia“ fik same rapport, måske du på nummer 7, også fik rapporten og er den bekymrede borger? 

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv