Politik

Karsten Byrgesen udmeldt af Nye Borgerlige

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Den interne uro i Nye Borgerlige har fjernet fokus fra det politiske arbejde, og medført udmeldelse af partiet

“Jeg er pr. 23. januar 2024 ikke længere medlem af Nye Borgerlige. Den seneste tids uro i partiet og formandens afgang og varslingen om partiets ophør har fjernet det politiske fokus og nødvendiggjort min beslutning,” fortæller Karsten Byrgesen i en pressemeddelelse.

Forsætter det politiske arbejde
Udmeldelsen får ikke indflydelse på mit politiske virke. Jeg er fortsat drevet at borgerlige holdninger, kampen for grundlæggende samfundsværdier og den tiltagende ulighed der hersker i vores ”velfærdssamfund”. Det skal gøres trygt at blive gammel. Det gøres ved at styrke hele ældreområdet og gøre arbejdet med ældre attraktivt og til noget særligt. Der er akut brug for forbedringer i hjemmeplejen og på plejehjemmene og på det geriatriske område på klinikker og sygehusene. Der er også behov for alderdomshjem, hvor friske ældre kan finde tryghed og selskab, der beriger hverdagen og bekæmper ensomhed.

Karsten Byrgesen forsætter også i Regionsrådet
Vores sundhedsvæsen er presset, ventelisterne vokser, og der bliver ikke lyttet til sundhedspersonalet. Regeringen har skabt en dyb kløft til sundhedsmedarbejderne, der ikke er blevet mindre af, at regeringen har punkteret den danske model. Psykiatrien er syg og har det dårligt. Der er overalt udtalt mangel på fagpersonale og sengepladser. Derfor overlades både psykisk syge børn og voksne – og deres pårørende – i vid udstrækning til sig selv.

Udenfor partierne
“Jeg har mange grunde til at føre en ordentlig borgerlig politik. Derfor, og i respekt for mine vælgere fortsætter jeg politisk – i en ny ramme – med ufortrøden energi.”

Karsten Byrgesen oplyse til DanmarkC TV at han ikke for øjeblikket har overvejelser om tilknytning til andre partier i Fredericia.