Læserdebat

Karsten Byrgesen: Nye tider på Rådhuset

Af Karsten Byrgesen, Hjarnøvej 7, Fredericia medlem af Fredericia Byråd og spidskandidat til byrådet i Fredericia Kommune og spidskandidat til Regionsrådet i Region Syddanmark for Nye Borgerlige.

Det var en forfriskende brise, som Direktionen (den forvaltningsmæssige ledelse på rådhuset) offentliggjorde med et notat om at standse drømmene om at bruge hundredvis af millioner af kroner på et rødt skole prestigebyggeri i Kanalbyen. Det er spild af penge, frås med skattekroner og unødvendigt, og det ville betyde en markant forlængelse af børns skolevej. Så klart kan det siges. Jeg ønsker skoleområdet givet helt frit. Det betyder at forældre uden egenbetaling kan vælge præcis den skole (privat eller kommunal) der passer bedst. Pengene skal følge barnet. Notatet er opsigtsvækkende, fordi det fremstår ærligt og neutralt. Det er en torn i øjet på den røde politiske elite, hvor tidligere ”analyser” altid har peget på den socialdemokratiske løsning. Det ser ud som om, vi er på vej til nye tider og godt for det.

Men sandt er det, at skolerne i mange år har været forsømt som følge af en skole politik der har svigtet. Faglokaler ligner en katastrofe, hvor f.eks. kort (geografi) og basale instrumenter og uddannelseshjælpemidler (fysik m.m.) ligner skrot. Det er her, der skal tages fat. Organiseringen med skoledistrikter og fraværet af synlig ledelse og pedeller udvasker ansvar og arbejdsglæden hos engagerede lærere og teknisk personale. Der er brug for en reform af skoleområdet. Løsningen er ikke totalrenovering for hundredvis af millioner af kroner. Private skoler spiller en meget stor rolle i bye. Skolerne lever i beskedne kår, men der er hjertevarme, solide holdninger hos lærere og samarbejdende forældre i et miljø, hvor læringen er det, som det hele drejer sig om. 

Forældre vælger i høj grad folkeskolen fra til fordel for privatskoler. Det forventes, at over 30% af en årgang i 2032 vil tilvælge en privatskole. De er en stigning på 10% i forhold til i dag. 

Folkeskolen er i krise i Fredericia. Det ville være fornuftigt at spørge forældrene til børn der går i private skoler, med hvilke grunde de har valgt folkeskolen fra. Svarene kunne være en rettesnor til hvad forældre stiller af krav og forventninger og dermed en sigtelinje for det kommunale uddannelsesmiljø.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv