Læserdebat

Karsten Byrgesen: Crossbridge Energy – hvad er planen?

Af Karsten Byrgesen, Hjarnøvej 7, Fredericia, medlem af Fredericia Byråd og spidskandidat til byrådet i Fredericia Kommune og spidskandidat til Regionsrådet i Region Syddanmark for Nye Borgerlige.

Kære Crossbridge Energy i Fredericia. Nye Borgerlige ønsker herved også at byde jer – som de nye ejere af raffinaderiet – velkommen til Fredericia. Jeres produkter holder gang i samfundet og i den rolle, er I helt uundværlige. Det gælder både til lands, til lands og i luften, og meget mere til. Vi har jo være naboer siden værkets etablering og indvielse i august 1966. Både by og raffinaderi har udviklet sig over årene, og det bliver et naboskab, der vil vare ved i en ikke overskuelig fremtid. Også godt for det. Jeg takker for invitationen til at komme og besøge jer onsdag d. 8. september. Der er noget jeg i den forbindelse gerne vil spørge om.

I støjer.


I støjer meget.


Det har I ifølge miljøgodkendelsen ret til, men ikke en pligt. 

Moderne virksomheder gør meget ud af at profilere sig på sit Corporate Social Responsibility (CSR) område. Altså ansvaret for at drive en forretning, hvor der tages hensyn til miljø, sociale forhold og økonomi. Kort sagt at tage et samfundsansvar. 

Hvad er Crossbridge Energy plan for at leve op til jeres CSR ansvar på miljøområdet? Altså, hvad er planen for at reducere støjen til et niveau, der betyder, at Fredericia kan anvende de tilstødende områder til formål der f.eks. fremmer bosætning og muligheden for at foreninger kan anvende enten arealer eller bygninger til deres virksomhed? 

Der er mange produktionsvirksomheder der støjer meget. De virksomheder er typisk ”kapslet” ind i en bygning og deres ventilationsanlæg er støjdæmpede til et niveau der ikke begrænser konstruktiv udnyttelse af tilstødende matrikler. Det er god CSR!

Jeg ser frem til at blive orienteret om jeres planer for at tage et samfundsansvar der betyder, at den støj I producerer, ikke er hæmmende for en byudvikling i området omkring raffinaderiet. 

Der er ikke min forventning, at I nu og her kan fremlægge en plan der i CSR henseende tilgodeser borgernes og mine forventninger, men jeg forventer en plan der kan fremlægges i løbet af efteråret. 

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv