Home FREDERICIA Kanalbyens bydelsforening er nu stiftet og i gang
Kanalbyens bydelsforening er nu stiftet og i gang

Kanalbyens bydelsforening er nu stiftet og i gang

0

Foreningen får gradvist overdraget ansvaret for drift og vedligehold af både arealer og byliv i Fredericias nye bydel.

Siden byudviklingsselskabet FredericiaC overtog arealet på havnen i Fredericia tilbage i 2008, har det været selskabets ansvar at drifte og vedligeholde området. Men efterhånden som FredericiaC får solgt byggefelter fra til eksterne bygherrer, overdrages ejerskabet af arealerne til forskellige parter. Derfor er der nu stiftet en bydelsforening, der gradvist skal overtage driftsansvaret i Kanalbyen over de næste cirka 20 år.

”Overdragelsen vil ske over tid, eftersom FredericiaC stadig ejer meget areal og fortsat udvikler og byggemodner Kanalbyen. Men den dag alle byggefelterne i Kanalbyen er udviklet og solgt fra, vil selskabet FredericiaC blive lukket og slukket, mens bydelsforeningen vil være klar til at stå med ansvaret for driften, ” fortæller Tim E. Andersen”, som nu både er projektdirektør i FredericiaC og stifter/bestyrelsesmedlem i ’Bydelsforeningen Kanalbyen ved Lillebælt’.

Fra snerydning til byliv

Bydelsforeningen skal blandt andet stå for renholdelse, snerydning, vedligeholdelse og fornyelse samt tilgængelighed til fælles arealer og anlæg. Samtidig skal foreningen på sigt være tovholder for den videre udvikling af bylivsaktiviteterne i Kanalbyen.

”Bydelsforeningen skal sikre, at Kanalbyen også i fremtiden vil være pæn, ren og tilgængelig, men også, at der sker en videre udvikling af det levende byliv og de gode traditioner og aktiviteter, der er blevet etableret før Kanalbyen er blevet bygget”, fortæller Tim E. Andersen.

Nogle driftsopgaver, som fx vedligehold af de større veje, overlades dog til Fredericia Kommune.

En forening for grundejere

Den nye forenings bestyrelse består af grundejere, indtil videre fra FredericiaC og Frederikshuset, den første boligbebyggelse i Kanalbyen. Entreprenør Bjarne Adsbøll, som repræsenterer Frederikshuset, ser frem til at komme i gang med arbejdet.

”Jeg ser frem til et spændende arbejde i bydelsforeningens bestyrelse. Om få måneder flytter beboerne ind i Frederikshuset og derfor er det vigtigt for os, at vi kan være med til at sikre, at rammerne er så optimale som muligt”, siger Bjarne Adsbøll.

Efterhånden som flere byggerier i Kanalbyen ser dagens lys, er de kommende grundejere ligeledes forpligtet til at være med i foreningen.