Læserdebat

Kan kulturen udvikles i Fredericia, uden byrde for skatteborgerne?

Læserdebat af: Poul Rand, Lokalformand Liberal Alliance i Fredericia

Kulturen I Fredericia har det godt. Uanset hvordan den individuelle borger ser på tingen og hvad personen kalder for kultur.

Set med Liberale briller kan der spares på kulturudgifterne og samtidig optimeres på kulturoplevelserne for borgerne. Det ligger lige for de visionære og de der tør.

Samarbejde med private virksomheder:

Et samarbejde med lokale virksomheder og sponsorer kan dække en del af kulturbudgettet. Det skaber økonomiske besparelser for kommunen, samtidig giver det virksomhederne en chance for at støtte lokalsamfundet og vise hvad de kan.

Effektivisering af kulturinstitutioner:

Gennemgå kulturinstitutionerne der modtager kommunal støtte, identificere ineffektivitet og omkostningsbesparende foranstaltninger, fjern ledelser der ikke præsterer. Reducer driftsomkostningerne uden kompromis med kvaliteten af kulturoplevelserne.

Digitalisering:

Udnyt digitale platforme til at bringe kulturoplevelser til borgerne. Virtuelle kunstudstillinger, online koncerter og streaming af teaterforestillinger. Personer med nedsat mobilitet og økonomi vil få del i kulturoplevelserne. Det er omkostningseffektivt og når ud til et bredere publikum.

Kulturel diversificering:

Udvid kulturoplevelserne for at tiltrække flere besøgende og øge indtægterne, ved at fremme lokale kunsthåndværk, kulturelle festivaler eller events, der kan generere indtægter fra turister. Skab en kulturturisme.

Frivillige og samfundsengagement:

Opfordre lokale borgere og kulturarbejdere til at hjælpe “Bona fide”. Dette vil reducere omkostningerne ved kulturaktiviteter og samtidig styrke samfundets forbindelse til kulturen.

Evaluering og prioritering:

Foretag en grundig evaluering af alle kulturprogrammer og initiativer i Fredericia. Prioriter de, der har den største indflydelse på samfundet og kulturen som helhed, skære ned eller omstrukturere de, der ikke giver værdi.

Inddrag lokale kunstnere, kulturarbejdere og borgere i denne proces for at finde løsninger, der balancerer økonomisk ansvarlighed med kulturel berigelse.

Med planlægning og åben dialog kan Fredericia fortsat tilbyde livlige kulturoplevelser til sine borgere.

Vigtigst er det at udelukke politikere og andre gratister der gang på gang kun står frem for egen vinding og selvforherligelse og ikke for kunstens skyld.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv