Læserdebat

Kampen for det liberale Fredericia holder ikke sommerferie

Læserdebat af: Poul Rand, Lokalformand for Liberal Alliance i Fredericia, Byrådskandidat til KV25

Liberal Alliance er dedikeret til at opretholde de værdier om retfærdighed, medfølelse og fremskridt, der er kernen i vores mission og det menneskesyn vi kæmper for. Fredericia for Fredericianer er ikke en nationalistisk eller socialistisk ideologi, men en liberal tankegang, der fremmer åbenhed og gennemsigtighed. Vi arbejder for at åbne de lukkede byrådsmøder og styrke borgerinddragelsen gennem afstemninger om vigtige spørgsmål samt at få forvaltningen tættere på borgerne.

Kampen for det liberale Fredericia med lighed og muligheder for alle holder ikke sommerferie.

Den Liberale kamp har mange fronter, i Fredericia kæmper vi for værdimæssige at beskytte borgerlige frihedsrettigheder, vi arbejder utrætteligt i kulissen på at bygge et samfund med større retfærdighed og inklusivitet.

Det kan kun ske ved at det blodrøde Socialdemokratiske 100 års styre i Fredericia bliver blåt.

Fredericia klar til en ny udvikling. Fredericia bør komme langt væk fra arbejderbevægelsen, der traditionelt har brugt store midler på at få valgt deres repræsentanter fra Socialdemokratiet placeret på poster i alt fra menighedsråd til byråd og på poster i ældresagen.

De store arbejdspladser er ved at være væk, og dermed er det primært den kommunale arbejdsplads, der er fagbevægelsens og Socialdemokratiets tilbageværende styrecenter. Men også her er der begyndt at vokse en manglende tro på fremtiden frem. Vi kan mærke det, når vi går gennem byen. Her ser vi de tomme butikker. Både de der er ved at lukke, og dem der er lukket.

Selvom byen burde kunne tiltrække mange, så sker det ikke. Årsagen er manglende politiske ledelse og vilje.

Fredericia har været skandaliseret godt og grundigt. Byens ry er blakket af disse skændsler. Den socialdemokratiske arrogance og bedrevidenhed har mærket Fredericia. Vi har tabt konsekvent til nabobyerne Middelfart, Kolding og Vejle.

Uddannelse, sundhed og vækst i byens midte er ikke et fredericiansk varemærke mere. En pragt eksempel på, at den eksisterende politiske ledelse ikke har gejst og mangler visioner og tæft.

Det socialdemokratiske dominerede byråd formår end ikke at holde de budgetter, de selv udarbejder. Man hverver konsekvent folk ude fra, både til ledelsen i kommunen, såvel som til løsningen af opgaver indenfor jura, byggeri, revision, vedligeholdelse og meget mere. Vi har kommunechefer, der pendler til Fredericia og dermed intet personligt forhold har til de beslutninger borgene skal leve under.

Det viser en svag politisk ledelse, der ikke tager hånd om deres egen by.

Derfor er Fredericia klar til en ny politisk ledelse. Vi er i Liberal Alliance klar over, at Socialdemokratiet med deres skræmmekampagner vil forsøge at fremstille os som om, at vi vil fjerne velfærd. Sandheden er, at vi vil give penge til folk, og at vi vil give dem mere velfærd. Først og fremmest ved at indføre selvbestemmelse, men især ved at fjerne alt det overflødige og dyre ledelseslag, der er skabt under den socialdemokratiske ledelse med hjælp fra støttepartierne der også er blå i dette byråd.

Socialdemokraterne leder Fredericia ud fra det motto, at alt skal ejes eller styres af kommunen. Det betyder man ønsker en ledelse, der er villig til at tilpasse virkeligheden til socialdemokraternes drømme og fantasier. At overvære et byrådsmøde i dag er stort set som at se de planøkomiske kommunister fejre femårsplanen i gamle dage.

Liberal Alliance vil frem mod valget i 2025 præsentere et samlet, alternativt program for et nyt Fredericia. Vi vil både på skrift og i tale forklare, hvordan vi vil fjerne alt det usunde i det kommunale apparat og genetablere det kommunale selvstyre for Fredericianer.

Derfor vil vi også hilse debatter velkommen. Noget man ikke gør i dag, hvor mange politiske partier i det nuværende byråd ser kritik af den førte politik som personlig kritik, de ser den ikke som et resultat af Deres handlinger og den moralkodeks de har brudt i mod deres egene ideologier.

Tage ansvar og lægge hånden på kogepladen er det mest brugte udtryk.

Hvilket i bund og grund betyder at fralægge sig ansvaret og gemme sig i mængden for derefter at undgå enhver form for skyld eller bebrejdelse.

Denne tilgang er desværre alt for udbredt i dagens samfund, hvor mange vælger at vende ryggen til problemerne i stedet for at tage del i løsningen. Det er lettere at pege fingre og skyde skylden på andre end at træde frem solo og tage ansvar for sine handlinger og beslutninger.

Denne flugt fra ansvaret skabes en kultur af passivitet og undskyldninger, hvor ingen vil stå ved deres fejl eller lære af dem. I stedet gemmer man sig bag undskyldninger og lader andre rydde op efter sig. Det er en farlig tendens, der kan føre til ineffektivitet og manglende fremskridt, da ingen føler sig ansvarlige for at drive tingene fremad.

Dette vil Liberal Alliance i Fredericia gøre op med.

Vi ønsker forandring og forbedring, det er derfor nødvendigt at bryde denne cirkel af ansvarsfralæggelse. Det kræver mod at tage ansvar, men det er også det, der fører til ægte vækst og udvikling, både for individet og for samfundet som helhed.

Liberal Alliance i Fredericia lover borgerne i Fredericia at vi som politikker, står ved vores handlinger, lære af vores fejl og med Jeres støtte og stemme at arbejde sammen mod en bedre fremtid for alle byens borgere.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv