Læserdebat

Kære politikere – PINLIGT

Læserdebat af Karsten Byrgesen, Regionsmedlem Region Syddanmark, næsformand i Miljøudvalget og videnskabsetisk Komite, samt Næstformand for Teknisk udvalg

Under store overskrifter som ”havne der sander til” og ”lodser der ikke tør føre skibe til kaj!” viser politikerne og havnedirektører ”karakter” ved at lukke øjne og ører, undlade at tage ansvar, og bede Miljøministeriet tage det ansvar I ikke selv tør tage. 

Det er ikke i orden at sparke hundens efterladenskaber over til naboen, men det er det der sker. Der ofres fornuftigt nok betydelige midler på at elektrificere havnekraner og håndteringsmateriel under henvisning til CO2 og klimaet. Men når talen kommer til opgravning af giftigt og stærkt gødende slam fra bunden af havnene er det Miljøministeriet der skal tage ansvaret, for det er dem, der giver tilladelse til at dumpe slam i havet.

Det er en uværdig jammer at høre på. Ta` selv ansvaret og find alternative løsninger til, at dumpe det giftige og stærkt gødende affald i vores hav.

Hvorfor tror I (politikere) at der kommer iltsvind. Gytje er noget stærkt gødende organisk stads, der spreder sig med havstrømmene og skaber opblomstring af uønskede alger og forårsager iltsvind. Der er helt klart alternativer til at droppe gytje i havet. Der er talrige eksempler på, at gytjen kan deponeres på land, hvor skaden er begrænset.

Ved byggeri i havne som det ses overalt i Lillebæltsforløbet, er der ikke nogen grund til at bortgrave og dumpe Gytjen. Et af bygningsingeniørens ti bud lyder: Fundamentet skal stå på bæredygtig jord.

Så hvis grunden består af et fem meter tykt lag gytje, er den traditionelle løsning at grave det af, køre det væk på lastbiler og så dumpe det et sted, hvor gytjen ikke gør for meget skade. Det var f.eks. situationen på den 100.000 kvadratmeter store grund i Aalborg Øst havn, som bruges til Nordjysk Transportcenter.

I stedet for en traditionel udskiftning af over 500.000 kubikmeter blød bund bliver vandet nu presset ud af det organiske materiale. Og efter 100 til 200 døgn er den største del af sætningerne er overstået, og jorden har opnået en tilstrækkelig styrke. Lyst- erhvervs- og fritidsfiskere, naturnydere, dykkere og os der bare vogter over naturen bliver ikke hørt.

Der Kære miljøministerium stop klapning. Der er alternativer. Brug dem og erkend, at der skal investeres i god håndtering af affald og beskyttelse af vores skrøbelige havmiljø. 

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv