Læserdebat

Kære Fredericia! Tillykke med budgettet og Velfærds-forbedringerne!

Af Martin Runager, spidskandidat Alternativet Fredericia

Som næppe bemærket – er Alternativet også dybt engageret i, at deltage i vores lokale udgave af løsningen af Fredericia’s og verdens problemer – KV2021!

– Og nej! De kan sgu ikke løses her hos mig eller af os – dig og mig alene.  – Men det er IKKE i Afrika, at vi skal starte med at skrue ned for forbrugs-blusset. Det er lokalt, og der er rigeligt vi kan gøre her – uden at nogen bemærker noget. Helt uden at begrebet afsavn i øvrigt når at blive påtrængende!

For – vores overforbrug ‘dræber’ os alle – vi ved det, og nogen forstår det endda.

En ubekvem sandhed, og ja – jeg er også selv en del af problemet. Det fritager mig dog ikke for ansvar – jeg sidder jo ikke i Byrådet!

Jeg er viklet ind i virkeligheden! – Ude hvor bekymring er, og omsorgen for andet og mere. Hvor vi gerne vil – men få tør – starte den politiske forandring – en Ny Kultur.

Imens er jeg, og resten af passagererne på rumskibet – ‘Jorden’. Indstillet på at finde nye måder – der er cirkulære, og ikke een-vejs rettede imod; “Fælles om destruktionen af Fredericia” – alt inklusive!

Klima-handling starter her! Hos os i Fredericia – det er her vi kan gøre en forskel.

Der kræves handling – ikke flere tomme ord. – Ikke ny beton fra Polen, – udvidelse og mere trafik fra Havnen. – Det er ikke vækst – det er vanvid!

Hvorfor?

Jo, fordi resultaterne af vores samlede viden, og borekerne-prøver fra indlandsisen på Grønland har fortalt os, at det haster gevaldigt. At noget er helt skævt, og at vi skal gøre noget ‘andet’!

Alle vores ideer, – tanker, – adfærd og handlinger skal inkludere en tilgang til Klima-krisen – NU!

Ikke mere ‘Pyntegrønt’, og underlødige ‘planløse’ planer for at undgå ubekvemme løsninger. 

Klima-krisen kræver flere “Klima-tosser”, og opgaven er at få “vækst-ofrene” ud af vanetænkningen og med på ægte Klima-handling – her er masser vi kan gøre en forskel med.

Vi kan starte med at spare adskillige millioner tons CO2 ved at koble spildvarmen fra Googles datacenter på vores Fjernvarmenet. Det ligger IKKE bare lige til højrebenet – men lige under fødderne på os – og dækker 250.000 husstande i Trekantområdet og på Vestfyn. Det er – Alternativet –

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv