DanmarkC TV

Home Læserdebat Kære byrådspolitikere – åbenhed nu, tak!
Kære byrådspolitikere – åbenhed nu, tak!

Kære byrådspolitikere – åbenhed nu, tak!

Af: Tommy Rachlitz Nielsen. Konservativ spidskandidat til KV21                      Ternevej 1, 7000 Fredericia

Det er noget demotiverende og klinger særdeles hult, når vi gang på gang hører byrådspolitikere i det nuværende byråd, tale og skrive om åbenhed og gennemsigtigtig, men lige så ofte må konstatere at der intet sker. Derfor ønsker Det Konservative Folkeparti ”spørgsmål fra tilhørerne” genindført til byrådsmøderne. 

Som oppositionspolitiker i Fredericia Kommune, der længe har opfordret til åbenhed og gennemsigtighed, er det en gåde hvorfor at utallige byrådspolitikere, gang på gang taler om at de ønsker åbenhed og gennemsigtighed. På trods af deres pladser i byrådet og muligheden for at fremsætte forslag, formår de ikke at levere et eneste eksempel på at de rent faktisk har gjort noget for at opnå åbenhed og gennemsigtighed.

Men tværtimod har de, med deres tavshed, enighed og lukkethed, bidraget til det tætte røgslør som i mange sager breder sig over byrådet, udvalgene og toppen af forvaltningen. 

Det er en trist udvikling og viser med al tydelighed at der hersker en særdeles uheldig kultur i Fredericia Kommune.

Men fra Det Konservative Folkeparti vil vi gerne forære byrådet og byrådspolitikerne en mulighed for at råde en smule bod på situationen. Vi vil stille et simpelt forslag, som kan vise at I, trods alt, kærer jer om åbenhed og gennemsigtighed. At I faktisk godt kan gøre ord til handling. 

Vi forslår at I allerede på næste byrådsmøde optager et punkt på dagsordenen hvor I genindfører ”spørgsmål fra tilhørerne”, vel og mærke uden forud at skulle indsende spørgsmålene. Det er ganske almindeligt i rigtig mange byråd og det bør det naturligvis også være i Fredericia.

Vi er bevidste om at det mest er en symbolsk handling, men som dog vil have betydning for mange borgere og rent faktisk sender et signal om at vi er nået til et vendepunkt. Et rigtig godt signal fra en ny borgmester som vil vise at han vil mere end den afgåede. Vores holdning er, at åbenhed og gennemsigtighed aldrig må blive genstand for den politiske korrekthed, men i stedet bliver omsat til handling. Politisk handling.

Vi håber at et samlet byråd vil bakke på om forslaget som vi fremsender til gruppeformænd og borgmesteren.

www.danmarkc.tv