112

Justitsministeren redegør for forløbet da unge kastede med afløbsrens ved Axel Domus

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Folketingsmedlem Mikkel Bjørn (O) har stillet spørgsmål om politiet anholdelsestidspunkt af en mistænkt – og oprindelsesland. Nu foreligger svaret.

Mikkel Bjørn havde spurgt om to ting. Vi tager dem ét ad gangen:

Vil ministeren på baggrund heraf redegøre for, hvorfor Sydøstjyllands Politi ikke straks er kørt ud efter den velkendte gerningsmand med henblik på anholdelse, fremstilling i grundlovsforhør og fængsling?”

Det som Mikkel Bjørn henviser til er en artikel i Fredericia Dagblad, hvor det fremgik kll 9 dagen efter at vicepolitiinspektør Mikkel Ross på pressebriefingen gav udtryk for, at Sydøstjyllands Politi vidste hvem den ene gerningsmand var.

Justitsminister Peter Hummelgaards svar:

”Rigspolitiet har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse fra Sydøstjyllands Politi, der har oplyst, at politikredsen den 12. oktober 2023 ca. kl. 19.30 modtog en anmeldelse i sagen, og at en patrulje umiddelbart efter blev sendt til stedet. Patruljen foretog indledende afhøringer samt sporsikring på gerningsstedet, herunder ved sikring af videoovervågning fra p-huset. Videoovervågningen viste en gruppe unge formodede gerningsmænd, som patruljen imidlertid ikke kunne identificere.

Den 13. oktober 2023 fortsatte efterforskningen. Politiet vurderede på dette tidspunkt, at de kunne genkende en af personerne på videoovervågningen. Dette blev meldt ud til pressen ved en pressebriefing kl. 9 med en opfordring om, at gerningspersonerne meldte sig selv til politiet.

Da den genkendte formodede gerningsmand var under den kriminelle lavalder, blev der ikke øjeblikkeligt foretaget udrykning og anholdelse. Det skyldes, at politiet i en sag, der vedrører en straffelovsovertrædelse begået af en person under 15 år, skal tage kontakt til kommunens sociale myndigheder med henblik på kommunens tilstedeværelse ved afhøringen. Det bemærkes, at der ikke er hjemmel til at varetægtsfængsle personer under 15 år.

Kort efter pressebriefingen, og inden de kommunale myndigheder var blevet kontaktet, blev det imidlertid konstateret, at personen på videoovervågningen ikke var den person, som politikredsen oprindeligt havde under mistanke. På baggrund af den efterfølgende efterforskning identificerede
politikredsen samme dag seks mistænke i sagen, som alle blev afhørt af politiet. En af de mistænkte er sigtet for kvalificeret vold i forening, jf. straffelovens § 245, stk. 1, mens de øvrige
fem mistænkte er under den kriminelle lavalder. Sagen er fortsat under efterforskning.”

Mikkel Bjørn. Foto: ft.dk

Mikkel Bjørn stillede i samme forbindelse dette spørgsmål til justitsministeren:

Vil ministeren endvidere redegøre for de pågældende mistænktes nationalitet og
opholdsgrundlag, herunder for om de har fået dansk indfødsret ved erklæring eller naturalisation enten som hovedpersoner, bipersoner eller som efterkommere heraf, og i bekræftende fald
redegøre for lovgrundlaget herfor?

Det ville Peter Hummelgaard godt, og svaret er:

”Rigspolitiet har til brug for besvarelsen oplyst identiteten på den i spørgsmålet omtalte person, som er i sigtet i sagen.
Udlændinge- og Integrationsministeriet har om den pågældende person indhentet et bidrag fra Udlændingestyrelsen, der har oplyst, at den pågældende person, der er statsborger i Syrien og
født den 23. marts 2008, første gang blev meddelt opholdstilladelse i Danmark den 27. januar 2015 efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 2, på baggrund af familiesammenføring med en herboende forælder.
Opholdstilladelsen er senest forlænget den 13. marts 2023 frem til den 1. maj 2025.”

Se den tidligere artikel HER