FREDERICIA

Julegudstjeneste fra Sct. Michaelis kirke

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Juleaftens dag sender DanmarkC TV årets Garnisonsjulegudstjeneste fra Sct. Michaelis kirke i Fredericia

Juleaftens dag sender DanmarkC TV årets Garnisonsgudstjeneste fra Sct. Michaelis kirke i Fredericia.

Gudstjenesten afholdes for byens solddater fra Ryes Kaserne og andre interesserede.

Om Garnisonskirken

Sct. Michaelis Kirke blev grundlagt den 1. juni 1668 med primært fokus på at betjene byens store islæt af tyske immigranter og ikke mindst garnisonen, der overvejende var tysktalende. Lige siden kirkens begyndelse har det derfor været en afgørende del af garnisonspræstens arbejde at støtte soldater og veteraner.

Af menighedsrådet er der nedsat et Fællesudvalg mellem Fredericia Garnison og Garnisonskirken, som har til formål at styrke det tætte samarbejde, såvel som yde støtte til garnisonspræsten og regimentschefen i at udmønte dette bedst muligt.

Hver år gennemføres en række traditionsrige gudstjenester. En særlig begivenhed er i denne sammenhæng fejringen af 5-6. juli dagene, der betyder rigtig meget i Fredericia. 

Du finder sendetidspunktet i TV-guiden.

Juleaftens dag kan du se julegudstjeneste fra Sct. Michaelis kirke. Foto: DanmarkC TV