Læserdebat

Jonas Straarup Christensen: Jorden er giftig

Jonas Straarup Christensen Kandidat til kommunalvalget i Fredericia for SF Erritsø Engvej 10 7000 Fredericia, har startet en debat om forurenet jord

På det seneste er der kommet flere historier frem om forurening som har oprindelse i Frederica og omegn. Udslip af flourholdige stoffer fra brandslukning og senest ”glemt” forurening i kvarterer omkring Fælledvej.

Det er meget overraskende at der dukker sådanne glemte sager op, som burde være fuldt dokumenterede og opmålte. Hvad der ikke er overraskende er at der er forurenede grunde i Fredericia, og mange af dem.

Fra en partifælle har jeg hørt om hvordan man i 1980’erne afslørede massiv forurening i det område som nu er Randal Skov. Massevis af tønder med bl.a isocyanater (som kan være kræftfremkaldende) skulle være begravet her i 60’erne og 70’erne. Dertil kommer al det affald som ligger under jorden på den gamle losseplads i området, og som stadig stikker frem fra jorden. Man kan med rette spørge, med tanke på de seneste sager, om de gamle kendte sager stadig tages op til revision? Overvåger man kun, eller overvejes der en egentlig oprensning?

I SF vil vi arbejde for at kommunen påtager sig det ansvar som man rettelig har vedrørende fortidens forurenede grunde. Der skal fuld kortlægning af alle områder og i hver enkelt skal der prioriteres en oprensning, hvis den er teknologisk mulig. Der er mere på spil end nogle parcelhusgrunde, det er vores natur og drikkevand som tager skade af fortidens miljøsynder.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv