FREDERICIA

JOBCENTER KLAR TIL NY REFORM

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Den 1. juli 2014 træder nye regler i kraft på hele sygedagpengeområdet

 

Reformen betyder bl.a., at sygemeldte, der opfylder reglerne for at modtage sygedagpenge, er sikret et forsørgelsesgrundlag under hele sygeperioden og at hjælpen fra Jobcentret skal komme hurtigere. Der er også mere hjælp at hente for virksomheder, der gerne vil hjælpe deres medarbejdere hurtigt tilbage i job.

 

Hidtil har reglerne været sådan, at man kun kunne få sygedagpenge i 52 uger. Men når den nye sygedagpengemodel træder i kraft den 1. juli 2014, bliver alle sygemeldte sikret et forsørgelsesgrundlag under hele sygdomsforløbet. Konkret sker det ved, at sygemeldte, der efter fem måneder på sygedagpenge ikke kan få forlænget sygedagpengene efter de eksisterende forlængelsesmuligheder, overgår til et jobafklaringsforløb. I forløbet vil den sygemeldte modtage en ydelse uden tidsbegrænsning på kontanthjælpsniveau, som er uafhængig af indkomst og formue.

 

Samtidig bliver der indført en ny forlængelsesmulighed, der tager særligt hånd om borgere, der er ramt af en alvorlig, livstruende sygdom som f.eks. kræft. De er fremover sikret sygedagpenge gennem hele sygdomsforløbet.
”Der er ingen tvivl om, at udsigten til at miste forsørgelsesgrundlaget efter 52 uger har stresset mange borgere, og at reglen er oplevet uretfærdig. Den usikkerhed fjernes nu, og hjælpen vil i højere grad svare til de fleste borgeres forventninger til et velfærdssamfund”, siger arbejdsmarkedschef Mogens Bak Hansen.

 

Pligten til at finde et job, man kan varetage, er der ikke ændret på i den nye reform. Det betyder, at er der ikke er udsigt til at, man kan komme tilbage til jobbet efter en længere sygeperiode, så foretager jobcentret en vurdering af, om der er andre job den sygemeldte godt kan varetage uanset årsagen til den oprindelige sygemelding.

 

Fleksible og individuelt tilpassede forløb

Det er intensionen, at så mange som muligt undgår at miste deres arbejde på grund af sygdom. Derfor er Jobcentrets tilbud til de sygemeldte tilpasset, så tilbuddene sammensættes fleksibelt og individuelt til den enkelte ledige. Hvert forløb sammensættes i samarbejde med borgeren, og der bliver ingen standardløsninger.

 

Gennem de sidste måneder har Jobcentret arbejdet på at blive klar til de nye regler på området, og der er lavet informationsmateriale til både borgere og arbejdsgivere.

”Vi tror på, at reformen bliver en gevinst for både de sygemeldte og arbejdspladserne. Vi er i arbejdsmarkedsafdelingen klar til arbejdet – og vil gøre vores til at udnytte de nye muligheder i lovgivningen til gavn for borgere og erhvervsliv i kommunen” siger Arbejdsmarkedschef Mogens Bak Hansen.

 

Informationspjecerne ligger på kommunens hjemmeside og pjecerne bliver sendt direkte ud til alle virksomheder i kommunen. Pjecerne til borgerne sendes ud sammen med de breve, som de sygemeldte modtager under deres forløb.