TAULOV

Jan Schoubo udnævnt til Årets Borger ved møde i Lions Club Elbo mandag aften

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Jan Schoubo, der er formand for “Foreningen Station Taulov”, holdt intetanende et spændende oplæg for de interesserede medlemmer af Lions Club Elbo

Det er ikke nogen hemmelighed, at Lions Club Elbo jævnligt holder møder med spændende eller inspirerende oplæg. Heller ikke, at de uddeler penge eller udnævner ÅRETS BORGER. Det er mere det, at ingen ved hvornår det sker, og derfor var alt til denne aften “helt som det plejer”. Dog var der et programpunkt, der slet og ret hed “overraskelse”.

Overraskelsen kom efter Jan Schoubo havde holdt sit oplæg. Præsidenten for Lions Club Elbo, Henrik Unnerup, tog ordet og fortalte, at nu skulle ÅRETS BORGER for 2023 udnævnes.

Anerkendes for lederskab og dedikation
Det er med glæde, at vi hermed overrækker dette diplom til Formand Jan Schoubo som en hyldest til din præstation som formand for “Foreningen Taulov Station”. Din historie med Taulov Stationsbygning er en inspirerende fortælling om vision, lederskab og et stærkt engagement i at skabe et medborgerhus til gavn for byen.

Siden begyndelsen af ideen om at forvandle Taulov Stationsbygning til et medborgerhus har du været engageret i dette projekt. Din beslutsomhed, initiativ og bestyrelsens indsats har ikke kun ført til dannelsen af “Foreningen Taulov Station,” men har også resulteret i en imponerende indsamling af 225.000 kroner hos selvstændige erhvervsdrivende og over 1.500 underskrifter hos borgerne i Taulov for at kunne dokumentere, at et medborgerhus var et lokalt ønske.

Din indsats indikerer ikke blot et ønske om at bevare en historisk bygning, men også et dybt engagement i at skabe et attraktivt medborgerhus, der vil tjene som et centralt samlingspunkt for lokalsamfundet. Ved erhvervelsen af bygningen åbnes nu mulighederne for hos fonde at søge midler til istandsættelsen af bygningen.

Dit bidrag til Taulov Stationsbygning er et levende eksempel på, hvordan enkeltpersoner kan skabe betydelig forandring og gøre en positiv forskel i lokalsamfundet. Din vision og dedikation er en kilde til inspiration for os alle, og vi ser frem til at se Taulov Stationsbygning blomstre som et medborgerhus takket være din og bestyrelsens utrættelige indsats.

Må dette diplom tjene som en påmindelse om, hvor meget du har opnået, og som en opmuntring til at fortsætte med at inspirere borgerne til at støtte det videre forløb.

Langsomt går det op for Jan Schoubo, at det er ham der tales om.
Foto: DanmarkC TV.

Efter at være kommet sig, kunne Jan Schoubo fortælle DanmarkC TV, at den medfølgende donation på 10.000 kr. ikke er til ham selv, men et humanitært formål. Hvad det ender med at blive, vil han diskutere med bestyrelsen for “Foreningen Taulov Station”, og efterfølgende drøfte med Lions Club Elbo.

Fakta
Lions Clubs International er verdens største private humanitære hjælpeorganisation. Organisationen har 1,4 millioner medlemmer i 208 lande og blev i 2007 kåret som verdens bedste NGO af Financial Times. Lions arbejder med nationale og internationale hjælpeprojekter, fx i forbindelse med katastrofer, ligesom bekæmpelse og forebyggelse af blindhed i udviklingslandene er en af organisationens mærkesager. Overskuddet fra Lions’ indsamlinger og aktiviteter går ubeskåret til projekterne. 
Lions Danmark er en del af Lions Clubs International og har ca. 6.000 medlemmer.