Læserdebat

JA TAK TIL 70 MIO. TIL LOKALLØN – MEN …MEN ..

Læserdebat af : Annette Blynel (SF), medlem af Regionsrådet i Region Syddanmark, Strandgade 27, 5700 Svendborg

Fantastisk –  nu er der pludselig mulighed for at tilføre ekstra 70 mio. kr. til lokallønspuljen. Det er virkelig godt, specielt fordi de ansatte på regionens sygehuse er uhørt pressede. Arbejdsforholdene er flere steder så ekstreme, at det er kritisk for både borgere og personale.  Vi har store rekrutteringsproblemer, så måske, kan de ekstra lønmidler give det ekstra boost til at personale har lyst til at blive?  SF siger naturligvis klart ja til forslaget om at tilføre ekstra penge til lokallønspuljen.

Men processen i forhold til forhandling er vi særdeles kritisk overfor. Lokalløn er forhandlingsstof. Og selvom puljen gøres større, skal vi selvfølgelig følge aftalen med lokal forhandling.  SF ønsker ikke at være rygstød for en atypisk proces med centrale forhandlinger, med specifikke forslag til tillæg m.v. til udvalgte faggrupper.  Vi (politikerne) skal IKKE give grønt lys til på forhånd at tilgodese eller udelukke faglige grupper, før forhandlingerne overhovedet er kommet i gang. Naturligvis kan vi sende signaler om, at vi ønsker at de ekstra midler skal gøre gavn i for hold til fastholdelse og rekruttering.  

Derfor har SF – sammen med Ø –stillet ændringsforslag om, “at lokallønnen udmøntes efter lokale forhandlinger med relevante faglige organisationer med fokus på rekruttering og fastholdelse af personale”.

SF er stærkt bekymrede for, at den forslåede meget tydelige centrale styring medfører risiko for at skabe splid og utilfredshed mellem faggrupperne, og dermed mister vi den sammenhængskraft og nødvendige teamsamarbejde, som vi har så hårdt brug for i et godt sundhedsvæsen med borgeren i centrum.  Desværre bakkede ingen andre politiske partier op om vores forslag! Så – kære politiske kolleger:  Tænk jer om en ekstra gang, inden forslaget skal behandles endeligt på Regionsrådsmødet den 24.1. Lad parterne selv forhandle lokalt, som er god tradition på det danske arbejdsmarked. Ellers risikerer vi at opnå det modsatte af det vi gerne vil, nemlig at skabe god motivation og tilfredshed.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv