Læserdebat

Inviter til dialogkaffe i stedet for at kaste bomber

Læserdebat af: Jens Jørn Pedersen, Sanddal, Fredericia

Mange steder i Verden ses især mænd, der ikke kan komme fri af ungdommens pral med “min fars Harley er meget større end din fars”. I værste fald er det nationsledere, der i stedet for at snakke andre nationsledere kaster ting og sager i hovedet hinandens befolkninger, der tillader gengældelse og dør ofte deraf.

I de gode gamle Vikingetid gik lederne forrest, men nu skjuler de sig bag tykke mure og lader befolkningen tage skraldet og dør i værste fald, men lederen overlevet indtil ”han” smides på porten.

Vi ser endda ledere anvende befolkningens ressourcer til selvbeskyttelsesbygning og lader befolkningen i stikken.

De dygtige ledere inviterer til dialogkaffe, hvor de drøfter og løser problemerne afsluttende med et glas vin.

Fredericia Kommune har en meget lang tradition for give rum til forskellige religioner og kulturer. Blandt andet kom hugenotterne hertil fra Tyskland efter tidligere flugt fra Frankrig. Det er udtryk for stor åbenhed og tolerance, hvilket vi vil ønske fortsætter, således at problemerne løses over en ”kop kaffe”.

Dialogkaffen må også gerne være mødemidlet i den politiske verden med politiske forskelligheder.

Desværre ses i dagspressen, at især de borgerlig og socialdemokratiet ikke helt har forstået betydningen af demokratiets og fællesskabets vej til gode løsninger, da visionerne flyver lavt. Middelmådigheden skyldes måske Fredericias historie med militær, havn og industri, der selvfølgelig har rigtig dygtige mennesker, men visionerne er ikke vildt flyvende.

Fra antikken har man vidst, at et godt samfund indeholder alle vidensniveauer og kompetencer. Den engelske filosof Thomas Hobbes beskriver samfundet som et legeme med hoved krop og ekstremiteter, hvor ideerne sidder i hovedet.

Det er vigtigt for Fredericia at lægge forældede politiske ideer og opfattelser på hylden og arbejde frem imod et harmonisk samfund med alle niveauer repræsenteret ligeværdigt. Vi skal have en bevidsthed om, at alle er nødvendige med den fælles målsætning i fællesskab at opbygge et godt samfund, hvor alle har det bedst muligt og niveauoptimeres.

Vi skal ad demokratisk vej uafhængig af tilhørsforhold vælge de bedst egnede med de bedste visioner og ledelseskapaciter til at styre kommunen, og dygtige menneske vil søge hertil.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv