Læserdebat

Interesse for pædagoger og folkeskolelærere samt børnenes sproglige forståelsesudvikling

Læserdebat af: Jens Jørn Pedersen, Fredericia

Jævnfør pressen søger færre velfærdsuddannelserne, hvilket medfører mangel på pædagoger og skolelærere i fremtiden. Samtidig forlader mange folkeskolelærere lærerarbejdet efter kort tid. Det skyldes blandt andet dårlige arbejdsforhold og manglende anerkendelse fra forældre og samfundet generelt.

Øjensynligt også forårsaget af, at eleverne på baggrund af forældrenes manglende anerkendelse ikke respekterer undervisningssituationen resulterende i klassernes koncentrationsmangel, hvorved lærerne vanskeligt kan motivere eleverne til at koncentrere sig om at læringen.

Jf. Økonomiminister Stephanie Lose har man her i foråret besluttet at bevillige flere ressourcer til folkeskolen generelt med henblik på blandt andet at støtte elever med særlige udfordringer og hjælpe med bogindkøb. Samtidig frigives mere af undervisningsstrukturen til kommunerne, hvorved de kommunale udvalg har flere muligheder og samtidig mere ansvar.

Håbet er, at de lokale myndigheder forståer, hvorledes skolerne bedst støtter eleverne i en god sproglig forståelse og udvikling sammen med gode oplevelser.

Jf. bl.a. norsk og dansk forskning er sproglig udvikling og forståelse af stor betydning for indlæring og social adfærd, da sproget ikke kun er et kommunikationsværktøj, det er også psykosomatisk, hvilket skal forstås således, at indlæring og anvendelse af sproget omfatter det hele menneske, så indlæring og forståelse af sproget har indflydelse på både fysisk og psykisk selvforståelse.

Både det afgivne sprog og modtagne sprog har dermed indflydelse på både fysisk og psykisk trivsel. Et simpelt børnehaveeksempel, hvor Sophie siger: ”det er min”, hvor hun i stedet lærer at sige: ”jeg tror, at det er min”, ændrer det psykiske og sociale forhold mellem børnene.

Børnehavepædagoger og lærere i førskole og første skoleår skal have store sproglige evner med optimalt sprogligt miljø, da sprogcentret sammen med kompleks forståelse i den alder er under rivende udvikling og understøttes af eksempelvis træklatring.

Det stiller samtidig store krav til forældrestøtte og samarbejde med pædagoger og lærere ved bevidst at snakke med børnene for optimering af børnenes sproglige udvikling og forståelsesevne. Især i førskolealderen er ”sprogleg” af betydning, så børnene oplever det spændende og sjovt

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv