Kort Nyt

Indgang H skaber sammenhæng på tværs

Af DanmarkC TV

Handicaprådgivning i Fredericia Kommune har været en del af ”En familie – en indgang” – et projekt under socialstyrelsen. Nu er projektet Indgang H sat i drift

Fredericia Kommune har flere indsatser for børn og unge med handicap og deres familier. Disse indsatser er dog spredt ud på forskellige fagområder, så det betyder ofte, at familier med børn og unge med handicap kan have mange indgange til kommunen. Med Indgang H er har disse familier fået én indgang til handicaprådgivningen, og det øger koordinationen på tværs af fagområder og inddrager familierne mere i en fælles løsning.

”Som forældre til børn med handicap, har man i forvejen nok at se til. Derfor er det godt at se, at den model vi har afprøvet under projektet i Socialstyrelsen har virket i forhold til blandt andet at skabe transparens og sikret, at der bliver talt sammen på tværs af fagområder. Det har skabt gode sammenhænge mellem fagområderne for familiernes skyld. Og det giver ro hos både familierne og hos fagmedarbejderne”, siger formanden for Børne- og Skoleudvalget, Ole Steen Hansen.

Jeanne Hust er ansat som familiekoordinator i Indgang H. Hun er med til at sikre, at indsatsen i forhold til familierne er sammenhængende og koordineret.

”Vi har lært rigtig meget af at være med i projektet under Socialstyrelsen, og nu skal vi arbejde på at blive endnu klogere. Men jeg kan allerede nu mærke, at det har en stor betydning familierne, at de har en direkte kontakt til mig som koordinator. De oplever det som en lettelse i hverdagen, at indsatsen er sammenhængende og koordineret. Så vi tror på, at det er den rigtige vej frem for at øge trivslen og udviklingen hos barnet og forældrene”, fortæller Jeanne Hust.

Rambølls slutevaluering af projektet viser blandt andet, at forældrene oplever, at kvaliteten af deres sagsbehandling er forbedret ligesom, at de i højere grad føler sig inddraget, forstået og mere velinformerede.

Jeanne Hust har kontakt til flere familier, som giver udtryk for, at de føler sig både set og hørt.

”Indgang H er familiernes talerør ind i kommunen. Jeanne gør sproget forståeligt for almindelige borgere, og hun kæmper familien sag. Det er stadig en kamp at have et handicappet barn, men Indgang H gør, at man ikke giver op, for der bliver holdt snor i sagen”, fortæller en far i Indgang H.

Rambølls slutevaluering peger også på, at det at have en fast kontaktperson, øger inddragelsen af både forældre og barn, samt øget koordination mellem fagpersoner, skaber en positiv forskel for familierne.

”Der er sket en stor og markant forandring efter, at vi har fået en familiekoordinator i Indgang H. Vi oplever at blive hørt steder, der ikke tidligere har lyttet til os. Der er blevet åbnet døre, fordi Jeanne Hust har sat sig grundigt ind i diagnosen og det gør, at vi nu får den hjælp der er brug for” fortæller en mor til et handicappet barn i Indgang H.