Pressemeddelelse

IDRÆTTENS TOPMØDE

Vi står overfor en udfordring: Flere skal dyrke idræt, og flere skal inkluderes i idrætslivet.

Fredericia Idrætsråd ønsker med Idrættens Topmøde den 29. januar 2022 kl. 9.30‐16 at skabe dialog og samspil mellem alle, der har interesse i at skabe en positiv udvikling af idrætsområdet i Fredericia, og som har mod på at tage fat om nogle af de udfordringer, der er forbundet med denne udvikling.

Med udgangspunkt i idrætsundersøgelsen “Idrætten i Fredericia Kommune” vil Fredericia Idrætsråd, sammen med facilitator Michael Andersen, konsulent (www.ma57.dk) og tidligere direktør for Team Danmark, på Idrættens Topmøde, dykke ned i nogle af de udfordringer og muligheder, som undersøgelsen viser.

Der vil være oplæg samt gruppedrøftelser, og dagen slutter af med konklusioner og anbefalinger.

5 temaer, hvordan får vi flere med?

Idrætsundersøgelsen viser, at der er en lavere idrætsdeltagelse blandt børn og unge i Fredericia Kommune end mange andre kommuner i Danmark, men viser samtidigt, at der er potientiale for flere. Derfor håber Fredericia Idrætsråd at Idrættens Topmødes 5 temaer kan ligge kimen til en positiv udvikling af idrætsområdet i Fredericia, og ikke mindst få flere til at dyrke idræt.

Temaerne på Idrættens Topmøde er:

  • Rekruttering af frivillige
  • Faciliteter, herunder udnyttelse af eksisterende faciliteter samt anvendelse af outdoor faciliteter
  • Frafald blandt de 14‐20 årige
  • Samspil mellem aktørerne
  • Hvordan kan Fredericia Idrætsråd støtte idrætslivet bedst muligt fremover?Fredericia idrætsråd håber, at alle der deltager på dagen kan tage noget med sig hjem, som kan gøre en konkret forskel i de forskellige idrætstilbud, og som kan bane vejen for bedre forhold for idrætten i Fredericia.

Bredt samarbejde er en forudsætning for succes, politikere, udvalg, idrætsforeninger organiseret/uorganiseret, udøvere og borgere i Fredericia.

Brug en lørdag, lad os sammen sætte Fredericia på det idrætspolitiske landkort, vi har mulighederne.
Lad os bruge dagen til at kigge fremad og diskutere næste skridt, lad os mobilisere og motivere alle relevante parter til at løfte deres del af opgaven. Fredericia Idrætsråd håber, at der med Idrættens Topmøde kan:

  • Sættes retning for nye politiske initiativer
  • Sættes retning til udvikling af foreningerne,
  • Sættes retning mod nye innovative partnerskaber

Alle er velkommen

Deltag den 29. januar kl. 09:30 – 16:00

Tilmelding senest mandag den 17. januar 2021 på www.fredericiaidrætsråd.dk