Læserdebat

I skyggen af verdens dyrest energipriser skovles ”overskudsenergi” direkte ud i den blå luft

Karsten Byrgesen, folketingskandidat i Syd- og Sønderjylland, Regionsrådsmedlem

Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S (TVIS) er et samarbejde på tværs af kommunegrænser, fjernvarmeselskaber m.m. TVIS bryster sig med at udnytte lokale energiressourcer så effektivt og miljøhensynsfuldt som muligt. Spørgsmålet er, om det er rigtigt. Spørgsmålet er om TVIS i virkeligheden er et lukket monopol, der ud fra hemmelige og dermed ikke transparente og demokratiske principper egenrådigt varetager særinteresser. Hvis mine antagelser ikke er korrekte, kan læserne se frem at TVIS lægger kortene på bordet og forklarer sig. 

Himmelflugten på energipriserne udfordrer os alle, og det er tydeligt at situationen her, hvor vi står på kanten af vinteren, ser ud til at blive et mørkt, koldt og dyrt kapitel for forbrugerne. Men alt er vel i de bedste hænder, når nu TVIS er et §60-selskab underlagt Varmeforsyningsloven med fire ejerkommuner og en politisk udpeget bestyrelse. TVIS er et hvile-i-sig-selv-selskab, hvilket vil sige, at TVIS’ primære formål er at udnytte varmeressourcer effektivt og miljøhensynsfuldt, så varmepriserne er lave og understøtter grøn omstilling, men TVIS:

  • Hvorfor har I lavet en aftale med Brintfabrikken i Fredericia om levering af overskudsvarme, når naboen Crossbridge raffinaderiet har så meget varme i overskud, at de årligt lukker varme direkte ud i den blå luft, svarende til opvarmning af 20.000 husstande? 
  • Er det TVIS opgave, at bidrage til at gøre Brintfabrikken til en lukrativ virksomhed på bekostning af eksisterende leverandører, ved at købe varme som allerede er til rådighed fra eksisterende leverandører?
  • Hvorledes er aftalerne med leverandørerne af fjernvarme skruet sammen, og er aftalen med Ørsted værket i virkelighed i vejen for, at varmen fra raffinaderiet og øvrige leverandører kan nyttiggøres? 
  • Er det i rammen af eksisterende aftaler muligt, at en storproducent af fødevarer, kan at udnytte raffinaderiets overskudsvarme og etablere et ”kæmpe” væksthus til produktion af proteiner og grøntsager i direkte tilslutning til raffinaderiet?

Det har offentlighedens interesse at høre, hvorledes en politisk udvalgt bestyrelse tænker om afgørende energispørgsmål.  

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv