Kort Nyt

Hvornår er isen sikker? Få 5 gode råd til sikker færdsel på isen

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Når temperaturen falder, og de første søer begynder at fryse til, er der et spørgsmål, der bliver stillet igen og igen: Hvornår er isen sikker? Hvor tyk isen skal være, før vi kan finde skøjterne frem, kan du blive klogere på her

Selvom vinteren har haft Danmark i sit iskolde greb siden nytår, behøver du ikke skynde dig på loftet for at finde skøjterne frem. Det tager nemlig lang tid med frostgrader, før isen på en sø bliver tyk nok til, at du kan bevæge dig ud på den.

Det er sjovt at stå på skøjter og kure hen ad isen, når frosten rigtig har fat i Danmark. Men før du bevæger dig ud på isen, bør du være helt sikker på, at den kan bære – for hvis du falder igennem, kan det være vanskeligt at komme op igen. Det skriver TrygFonden.

Før du går ud på isen
Du bør kun gå ud på isen, hvis kommunen tillader færdsel på den. De fleste kommuner måler dagligt tykkelsen på isen på udvalgte steder og holder øje med dens bæreevne. Nogle kommuner sætter skilte op de steder, hvor det er forbudt at gå ud på isen, mens andre kommuner sætter skilte op, der fortæller, at isen er sikker. Det er derfor altid en god idé at orientere dig hos kommunen, der som regel har information på deres hjemmeside om, hvor du trygt kan færdes på isen.

På nogle søer bliver det aldrig tilladt at gå på isen, fordi der fx er siv- eller træbevoksning langs kanten, som gør isen usikker, ligesom isen i havne og langs kysterne aldrig bør betragtes som sikker.

5 gode råd til sikker færdsel på isen
Selvom isen kan bære, skal du stadig bruge din sunde fornuft og passe på både dig selv og andre. 

  • Gå kun ud på isen de steder, hvor færdsel på isen er tilladt.
  • Gå aldrig ud på isen med barnevogn, hunde eller andre levende væsener, som ikke er i stand til at hjælpe sig selv, hvis isen skulle briste.
  • Hvis du mærker, at isen under dig giver efter, så gå stille og roligt tilbage på land. Lad være med at hoppe, så du belaster isen endnu mere.
  • Gå aldrig ud på isen alene, så der ikke er nogen til at hjælpe dig, hvis du går igennem isen.
  • Hvis du ser personer på isen, hvor du ved, at den er usikker, så kald dem tilbage på land, så der ikke sker ulykker.

Hvornår er isen sikker?
Når man vurderer, om færdsel på isen er sikker, er det ikke kun isens tykkelse, der er relevant. Istemperaturen, saltholdigheden i det frosne vand, belastningen af isen samt folks adfærd på isen har også betydning, og derfor skal man altid bruge sin sunde fornuft.

Værd at vide om is
  1. Dybe sprækker i isen kaldes gardiner. De kan bruges til at bedømme tykkelsen af isen, da isen altid er mindst lige så tyk som gardinerne.
  2. Hvis isen brister i stjernemønster, når du træder på den, er den ikke tyk nok til at gå på.
  3. Hvis stjernemønstret i isen bliver omkranset af cirkelformede sprækker, er du ved at gå igennem isen.

Gå aldrig ud på isen alene. Arkivfoto.

Kilde: TrygFonden.