FREDERICIA

HVORDAN VIL DU DELTAGE I LOKALPOLITIK?

Det spørgsmål stiller Demokrati- og Borgerudvalg til Fredericia Kommunes borgere i jagten på at få flere engageret i lokaldemokratiet

 I 2016 nedsatte Fredericia Byråd Demokrati- og Borgerudvalget for blandt andet at styrke dialogen mellem borgere og politikere og udvikle og afprøve nye former for dialog, samspil og lokal medindflydelse. Senest har udvalget i en prøveperiode afholdt træffetid inden byrådsmøderne – en ordning, som udvalget netop har evalueret.

”Det er vigtigt for os, at borgerne kan komme i direkte kontakt med os politikere og i dialog om alt fra kommunens udvikling til konkrete spørgsmål. Vi har i den seneste byrådsperiode afprøvet flere forskellige tiltag – både dialogmøder og træffetid før byrådsmøderne. Vi vil nu invitere kommunens borgere til at komme med deres ideer og ønsker til hvordan dialogen skal videreudvikles”, siger Christian Jørgensen, formand for Demokrati- og Borgerudvalget.

Udvalget er enige om at fortsætte arbejdet med ”byrådets borgerdialogmøder”, hvor byrådet to gange årligt skifter byrådssalen ud med en ny ramme et sted i kommunen. Her skiftes den faste dagsorden ud med et enkelt tema, som borgerne er med til at debattere. Temaet på næste møde den 14. maj bliver dialog, deltagelse og lokaldemokrati.

”Vi skal blive ved med at finde nye måder at gøre lokalpolitik relevant og interessant for borgerne. Vi har brug for alle de gode input, vi kan få, så det er oplagt at bruge næste borgerdialogmøde på at diskutere, hvordan vi gør lokalpolitik endnu mere tilgængeligt”, siger Christian Jørgensen.

Gode ideer og input kan allerede nu sendes til Demokrati- og Borgerudvalget på demokratiogborgerudvalget@fredericia.dk . Selvom forsøgsordningen med træffetid nu er afsluttet, kan alle byrådets politikere som sædvanlig kontaktes direkte.

”Man er altid mere end velkommen til at ringe eller skrive til os med ideer eller ris og ros. En del af styrken ved det kommunale lokaldemokrati er, at vi er så tæt på borgerne. Derfor er det også vigtigt, at vi er tilgængelige”, siger Christian Jørgensen.

Kontaktinformation på alle byrådsmedlemmer kan findes på www.fredericia.dk/byraad