Kort Nyt

Hvordan skal det fremtidige Fredericia være?

Fredericia Bibliotek inviterer i samarbejde med Demokraticontaineren til debat om, hvad Fredericia skal være kendt for

Byrådsmedlemmerne Susanne Eilersen og Connie Jørgensen vil med afsæt i det planlagte fæstningscenter debattere, hvordan Fredericia skal fremtræde i fremtiden.

Nogle af de emner, som skal op til debat er bl.a., hvordan Fredericia skal forvalte sin kulturarv, historie og voldsanlæg. Det er en lokalpolitisk debat, som fokuserer på de to politikeres forskellige visioner for byen.

Billetterne er gratis og kan hentes via Fredericia Biblioteks hjemmeside