Læserdebat

Hvor skal vi hen Fredericia?

Poul Rand. Formand Liberal Alliance i Fredericia – har startet en debat om vision for Fredericia

Var spørgsmålet til byrådets dialogmøde med byens borgere den 9. Maj 2022.

Kære byråd, først tak for det gode tiltag denne sammenkomst repræsenterer. Dialog møder er altid en god ting, især hvis det ikke er en paradeforestilling og lander i syltekrukken.

Fredericia byen for alle. Et godt slogan, men passer demografien med fremtiden. Ifølge Danmarks Statistik ser befolkningstilvæksten for Fredericia Kommune frem til år 2040 således ud: 2025: 51870, 2030: 52545, 2035: 53066, 2040: 53440. Baseret på at befolkningsudviklingen fra 2014 til 2019 var 2.2%. Aldersgruppefordelingen er sådan at de 0-24 årige vil falde med 1 til 2 pct. 25-64 år bliver status quo men +65 stiger med 36%. En øjenåbner for hvad der besluttes af byrådet?

For nuværende er der ca. 27.500 arbejdspladser i Fredericia området plus og minus en halv træsko længde. Ca 51% af indbyggerne er i den erhvervsaktive alder, hvilket antyder der er pendlere ind i Fredericia. Gennemsnitlig indkomst anslås til 255,000 kr pr. indbygger. Da vi pensionister lever under fattigdomsgrænsen må andre leve fedt.

Statistikker kan bruges og misbruges men det gode menneskelige liv bygger på tillid. Det gør den gode investering i Fredericia også, privat som erhverv.

Det er derfor vigtigt at byrådet ikke konstant ændre lokalplaner grundet enkelt investorer til gene for de der har investeret enten i privat bolig eller erhverv, i tro om kommunale planer holder.

Områder som: Transport, infrastruktur, hospitalsvæsen, erhvervs uddannelser, folkeskoler, kultur, grønne områder, pladser og skulpturer, sport mf. bør indgå i byens udvikling.

Byens misvedligeholdte infrastruktur, fra klima, energi, cykelstie, vejnet, skoler, elektriske distribution og meget andet, der nu og i den nærmeste fremtid kræves opgraderet for at byen kan følge trit med nutiden og fremtiden, planlægningen burde være i gang i for lang tid siden.

Her har de ansvarlige sovet i timen? selv om nogle områder kræver folketingets hjælp er det ikke forbudt at tænke og inspirere andre folkevalgte mod den fremtid vi ved der kommer.

Men hvad er det denne aften skal ende ud i, da alle store overordnede beslutninger ses taget? Kommunen er geografisk lille, skal vi forsat have landbrug og natur i kommunen, det er sidste udkald for at tænke sig grundigt om.

Det tidligere industriområde på havnen indgår i dag i et stort byudviklingsprojekt ved navn FredericiaC, markedsført som “Kanalbyen ved Lillebælt”. Der er nyansat en direktør hvorfor? En vaks embedsmand burde nemt kunne klare det job med venstre hånd. C-byen byens eneste rigtige åndehul for almindelige mennesker bliver dermed ødelagt og fjernet som gratis fornøjelse for mindre heldige bygninger de ødelægger det historiske indtryk af byen. Skam Jer.

Ansæt en stadsarkitekt så det historiske Fredericia ikke drukner i meningsløse rigmandsghettoer.

I borgmesterens 1. maj tale brugte han vendingen havneudvidelse vs. omlægning og nævnte hensyn til de nye naboer landliggerområder og de 11.000 arbejdspladser afhængig af havnen. Så det er åbenbart besluttet at udvide. Hvorfor spørger i de borger i er ansat af til at forvalte?

Så spørgsmålet er når havneudvidelsen, kanalbyen, vestbyen, østerby mf. er besluttet, det samme gælder for teateret og andre omkostningstunge kultur emner der næppe giver overskud og ikke er kommunale opgaver. Sociale emner er fastlagt ved lov og i har afskrevet en uvildig borgervejleder (igen skam Jer). Campus i kanalbyen nævnte moderator som en selvfølge, er det nu vedtaget også? Hvad er der så de tilstedeværende kan påvirke Jer med?

Fredericia har en af Danmarks mest bynære strande i Østerstrand. Stranden har gode faciliteter og café og har i en årrække haft det blå flag, volden og de andre lokale perler, behøver vi da ikke et kbh firma til at promovere for os. A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål donerede i 2013 50 mio. kr. til renovering af bevaringsværdige bygningsfacader indenfor voldene, hvorfor hører vi og de besøgene aldrig om de smukke bygninger.

Drop venskabsbyerne med undtagelse af Jakobshavn 

Jeg ønsker en kommune med plads til forskellighed, hvor fejedrengen, kontorassistenten, betjenten og direktøren kan bo godt for det rådighedsbeløb de har. Pengene skal følge borgeren, så de frit kan vælge de tilbud der passer til deres liv, læs mindre skatter og afgifter. Jeg ønsker en offentlig sektor som stoler mere på deres ansatte og hvor de, der har direkte kontakt til borgerne får den nødvendige tid. Jeg ønsker en kommune hvor det private har de bedste muligheder for at vækste og innovere, bureaukrati bliver til demokrati. Jeg ønsker frit valg i plejesektoren så et friplejehjem kan eksistere sammen med de offentlige. Jeg ønsker et byråd der har det politiske mod til at svømme i mod strømmen hvor påkrævet. Jeg ønsker byrådspolitikere frasiger sig udvalgs vederlag så deres uvildighed ikke kan drages i tvivl. Jeg ønsker vi omstiller grønt men med mening.

Kære byråd, tillid er en meget sårbar størrelse. Vi ved det fra vort daglige liv. Ingen er perfekte, heller ikke en forvaltning eller et byråd. Det gode menneskelige liv bygger på tillid, også den gode investering i Fredericia.

Lad der være åbenhed i byråd og forvaltning, så få lukkede byrådsmøder som muligt, giv borgerne muligheden for at vise Jer tillid på tværs af partipolitik ved at byråd og forvaltning gør det samme.

Ting bliver ikke mere demokratisk eller billigere fordi man laver det i hemmelighed? Så lad os høre hvilken medbestemmelse borgerne efter aftenens møde opnår.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv