SUNDHED

Hver dag dør 10 danskere af KOL – ingen anden enkeltsygdom koster så mange liv!

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

KOL står for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL er en lungesygdom, der rammer mange danskere. Omkring 400.000 danskere lever med KOL, men kun halvdelen ved, at de har sygdommen. Heraf skønnes 110-130.000 at være i medicinsk behandling

Ud af de 400.000 der lider af sygdommen er den kun ca. halvdelen der får stillet diagnosen eller modtager medicin. Dermed er der ca. 2000.000 borgere der går rundt med sygdommen, men ikke ved det.

Det er et stort problem, for KOL er den sygdom, der har størst tab af livskvalitet og en høj dødelighed. Af de lidt mere end 10.000 patienter, der blev indlagt på grund af KOL i forværring i 2022, døde 1.750 inden for 30 dage efter indlæggelsen. Det svarer til 17 procent.

Flest danskere døde af KOL i 2021
3.570 danskere døde i 2021 af KOL. Det gør KOL til den enkeltsygdom, der forårsager flest dødsfald i Danmark i 20214. Det er første gang, at KOL er den hyppigste dødsårsag i Danmark.

”For det første skal vi blive bedre til at oplyse danskerne om symptomerne på lungesygdom, så de selv såvel som det sundhedspersonale, de løbende er i kontakt med, tidligt kan opdage deres lungesygdom og iværksætte livsstilsændringer og bruge medicin, så lungefunktionen ikke når at blive alt for reduceret”, siger Lungeforeningens formand Torben Mogensen.

Danmark har højeste KOL-dødelighed i Europa
De mange dødsfald giver samtidig Danmark en kedelig topplacering i Europa i dødsfald pr. indbygger. Det fremgår af de seneste 2020-tal fra OECD9. De viser, at Danmark har 49,2 KOL-relaterede dødsfald pr. 100.000 indbyggere, mens Storbritannien, der har næstflest, har 36,9 dødsfald, og Østrig med tredjeflest har 28,7 dødsfald. Det er lidt af en skamplet, mener Lungeforeningen.

KOL-dødsfald pr. 100.000 indbyggere, 2020. Grafik: Lungeforeningen.

Rygning er hovedårsag til de mange dødsfald
Det tager ca. 30-50 år at udvikle KOL, og hos de 40-50 pct. af rygerne, der er disponeret for KOL, falderlungefunktionen 2-3 gange så meget som det naturlige aldersbetingede tab af lungefunktion, og medvirker til symptomer som hoste og vejrtrækningsproblemer. Selv hvis man vælger at stoppe med at ryge, får rygeren ikke den tabte lungefunktion tilbage, men rygestop bremser tabet af lungefunktion, så det kun falder med det naturlige aldersbetingede tab efter stoppet.