Home Læserdebat Hvad skyldes rodet i Familieafdelingen egentlig?
Hvad skyldes rodet i Familieafdelingen egentlig?

Hvad skyldes rodet i Familieafdelingen egentlig?

0

Af Kirsten Hassing Nielsen, byrådskandidat Det Konservative Folkeparti, kv21. 

En analyse på vej og ansættelse af en projektleder. Det viser handling, og det kan man selvfølgelig kun synes godt om. Men handlinger skal løse de faktiske problemer. Og det er her, jeg bliver bekymret. 

For hvad skyldes rodet egentlig? 

Det er muligt, at der er fejl og mangler i store dele af sagsbehandlingen, og det skal der selvfølgelig rettes op på hurtigt. Vi skal have en veldrevet forvaltning, det skal der aldrig herske tvivl om. Men for at komme i mål med det, kræver det solidt fokus og ansvar fra især politisk side. Men er man i virkeligheden ved at undersøge sig selv og hvordan er det med tilliden og samspillet mellem politikerne og forvaltningen? Og i hvilket omfang er der reageret fra politisk side? Noget tyder på, at der er nogle grundlæggende ting, som der også skal kigges nærmere på.

Mit første ønske er derfor, at der udover den nytilkomne projektleder bliver foretaget en massiv politisk indsats i både opfølgning, resultater og åbenhed omkring, hvordan det går. Vi skylder alle – og især borgerne der har en sag i Familieafdelingen – at der tydeligt vises, at der nu tages hånd om et alt for svigtet område. 

Mit næste ønske er (endnu en gang) mere åbenhed og ansvar. Og bare for at understrege, at ansvar rækker videre end ansættelse af projektleder og igangsættelse af analyse. Det er som regel den lette vej. 

Det handler om det, jeg tidligere har skrevet om; at fokus i langt højere grad også er på at træde frem og vise mod til at forklare situationen, være ærlig omkring rodet og de faktiske problemer og så møde borgerne med alle de berettigede spørgsmål. 

Rodet i Familieafdelingen understreger endnu engang behovet for indførelsen af en whistleblowerordning. Med en whistleblower kunne vi have været så heldige, at problemerne var kommet frem langt tidligere og håndteret i tide på et plan, hvor det stadig var til at håndtere. 

Lige nu lader det til, at rodet skyldes mange års forsømmelse, og derfor kræver det at der følges seriøst op på alt. Det kaos der lige nu hersker aktualiserer i meget høj grad indførelse af whistleblower, og det ville være på sin plads at indføre dette samtidig med iværksættelse af en analyse. Det ville vise, at man tager ansvar for problemerne på alle fronter. Og så kommer der måske flere ting frem fra krogene. 

Min største bekymring er, at man nu læner sig for meget tilbage og afventer de kommende mange måneder på resultaterne fra analysen og projektlederens arbejde. Ifølge den foreløbige tidsplan så går de første måneder med diverse præsentationer. Men der skal effektiv implementering til. Først dér kommer vi i mål for alvor. Borgerne mærker ikke noget til præsentationer. De mærker først når de gode hensigter er i drift ved skranken.