Home FREDERICIA Hvad skete der i virkeligheden med Fredericia Teater?
Hvad skete der i virkeligheden med Fredericia Teater?

Hvad skete der i virkeligheden med Fredericia Teater?

0

Hvad skete der i virkeligheden med Fredericia Teater?

Vi har gennem den seneste tid hørt flere historier og afsløringer om Fredericia Teater. Det kan være svært at finde hoved og hale i. Derfor bringer DanmarkC TV nu en forklaring på, hvad der virkelig skete med økonomien i Fredericia Teater.

Denne gennemgang af underskuddets opståen samt udvikling tager udgangspunkt i Bech-Bruuns rapport om Fredericia Teater. Du kan læse hele rapporten nederst i artiklen.

Underskuddet

Fredericia Teater har om noget været et kulturelt fyrtårn i Fredericia Kommune. Det gamle teater har eksisteret af navn siden 1883 og har siden leveret underholdning både til fredericianere og folk udenbys fra.

16. marts 2020 satte man så et punktum, da teateret blev begæret konkurs. Men hvorfor var det teateret gik konkurs, og hvor skal ansvaret eventuelt placeres?

Udgangspunktet for Bech-Bruuns undersøgelse af Fredericia Teater er juni 2019. Som man kan se i grafen nedenfor, havde Fredericia Teater den 30. juni 2019 et underskud på 9.921.691 kr., hvilket over tre måneder fordobledes til 19.364.869 kr. den 31. september 2019.

Fredericia Teaters underskud fra 30. juni 2019 til 31. december 2019. DanmarkC TV.

Dette underskud relaterer angiveligt til forestillingen ‘Prinsen af Egypten’, som blev opført i København 21. juni til 14. juli 2019.
‘Prinsen af Egypten’ omsatte for 9.562.868 kr. mindre end forventet.

Det resulterer i et negativt driftsresultat på 18.419.231 kr. pr. 31. oktober 2019.

Som det også ses på grafen, stiger underskuddet hos Fredericia Teater ekstremt i december måned. Her stod årets største forestilling for døren. ‘Tarzan’ skulle opføres i København, og Fredericia Teater regnede med, at forestillingen ville indbringe 40 millioner kroner.
40 millioner kroner ville give et overskud for forestillingen på 10 millioner kroner og et samlet overskud for 2019 på 1.136.000 kroner.

Sådan skulle det dog ikke gå.
Omsætningen på ‘Tarzan’ endte på 14.185.943 kr., hvilket var 27.751.537 kr. under budgettet.

Markedsføring

Ikke nok med, at ‘Tarzan’ tjente under halvdelen af det forventede, der var også problemer at finde i markedsføringsbudgettet. Her var der nemlig brugt, alene på denne forestilling, 13.350.611 kroner på markedsføring, hvilket er en overskridelse på 8.000.611 kr.

Bech-Bruun konkluderer dermed at:

“Årets negative resultat […] endte derfor på 37.355.000 kr., hvilket i store træk svarer til den manglende omsætning på de to forestillinger (‘Prinsen af Egypten’ & ‘Tarzan’) som begge blev opført i København, og samlet stod for den manglende omsætning i forhold til budgetteret ca. 37 mio. kr.”

Det konstanteres altså tidligst i november 2019, at teateret er i alvorlige økonomiske problemer.

Bech-Bruun understreger endvidere at Søren Møller som teaterchef havde tilladelse til:

“For at optimere ressourcerne er teaterchefen bemyndiget til at lave omfordelinger af omkostninger på såvel omkostningsposter og mellem de forskellige forestillinger. Bestyrelsesformanden skal orienteres om omfordelingerne og de økonomiske konsekvenser heraf. Efter godkendelse af forestillingsbudget, eller ændringer hertil, fremlægges forestillingsbudgettet til godkendelse på førstkommende bestyrelsesmøde.”

Advokatfirmaet vurderer, at teaterchefen IKKE har oplyst bestyrelsesformanden om omfordelingerne og de økonomiske konsekvenser heraf.

Søren Møller havde altså ikke bestyrelsesformandens og dermed bestyrelsens godkendelse til at overskride markedsføringsbudgettet med de cirka 8 millioner kroner, som han senere blev gjort personligt ansvarlig for.

Leverandørgæld

Mens Fredericia Teater kæmpede med overskridelse af markedsføringsbudget og svigtende billetsalg, gik teateret også i det Bech-Bruun beskriver som ‘en form for stille betalingsstandsning’ i 4. kvartal 2019.

Teateret havde pr. den 4. december oparbejdet en leverandørgæld på 12.469.428 kr., som Søren Møller fik kendskab til 4. december 2019, men ikke viderebragte det til bestyrelsen.

På grund af det store underskud besluttede Fredericia Teaters bestyrelse og teaterchef at udarbejde en genopretningsplan. Bech-Bruun skriver:

“Teaterchefen blev bemyndiget til at drive genopretningsplanen, men da han syntes at have mistet det økonomiske overblik, fik han […] bl.a. udarbejdet et likviditetsbudget for 2020, som ikke var retvisende, allerede fordi budgettet ikke tog hensyn til den i 2019 oparbejdede leverandørgæld på 13.617.000 kr. pr. 31. december 2019.”

Teaterchef Søren Møller skabte altså et budget for 2020, der som udgangspunkt ikke tog højde for et underskud i form af leverandørgæld på 13.617.000 kr. pr. 31. december 2019.

DanmarkC TV undrer sig over, at bestyrelsen på dette tidspunkt ikke er mere opmærksomme på den økonomiske udvikling og billetsalget på forestillinger efter ‘Prinsen af Egypten’ i juni og juli 2019.
Desuden undrer vi os over, at bestyrelsen ikke har været mere opmærksomme på at få økonomiske tilbagemeldinger fra Søren Møller, når man allerede i 2013 har vidst at han ikke evnede at styre teaterets økonomi.

DanmarkC TV følger fortsat sagen.

Du kan finde hele Bech-Bruuns rapport her:

Læs flere nyheder på www.danmarkc.tv