Læserdebat

Hvad med gode – billige grønne almene boliger i provinsen?

Martin Runager, Spidskandidat, Alternativet Fredericia Ægirsvej 17, 7000 Fredericia har startet en debat om billige grønne almene boliger

Hvad med gode – billige grønne almene boliger i provinsen – kære Socialdemokrater?
Billige boliger er en også en hjertesag for Alternativet. – Men helt grundlæggende er der lidt ‘Sheriffen i Nottingham’ over dette forslag fra Socialdemokratiet.
Man vil tage fra alle landets lejere og forære pengene til København, og give til de som har i forvejen.Bevares – priserne er skyhøje på boliger i Hovedstaden. Men hvorfor skal alle landets almen-nyttige betale for at udligne den skæv-vridning?
Roses skal dog, at man skeler til det, at udnytte bestående byggeri til at skabe nye boliger, og ikke partout vil have stablet nyt beton op.
Samme tilgang til byggeri kunne vi godt tænke os i Fredericia, hvor kommunen ejer 10.000 vis af ledige og tomme kvadratmeter.Alligevel er det eneste man kan komme i tanke om, at stable nye boliger op, hvor der er ba.mark i forvejen.
Det er IKKE bæredygtigt eller CO2 neutralt på nogen måde.
At skabe boliger i bestående byggeri udleder dog 80 % mindre CO2, end ved nybyggeri, og skaber lokale jobs – i stedet for beton fra Polen!
MEN! – Hvorfor de danske lejere skal betale med deres opsparing fra lejernes nybygge-fond er uforståeligt?Uanset er investeringer i boliger, folk har råd til. En fundamental samfundsopgave, men også en der nok skal gås lidt mere radikalt til værks omkring. Hvis vi vil sikre at vores store og større byer, bliver bæredygtige og noget alle mennesker har råd til at bo i.
Derfor foreslår Alternativet bl.a.:1. Huslejeloft2. Stop for gældsdrevet byggeri af alt for dyre lejligheder – som i Kanalbyen..3. Reformer andelsboligloven og drop valuarvurderingen. (Det er irregulært at handelsansætte noget der ikke handles.)4. Billige lån til ombygning af loftsrum til beboelse, og til renovering af bestående byggeri.
..og meget mere. Der er brug for en massiv indsats! Det er – Alternativet –

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv