FREDERICIA

Hvad med beboerne?

Kommunens finansieringskatalog vil lukke Kompetencekollegiet

Kompetencekollegiet er et midlertidigt botilbud til personer med psykiske udfordringer. Det specielle ved Kompetencekollegiet er, at det er det eneste bosted i kommunen, hvor der er døgnbemanding.

Finansieringskataloget foreslår, at Kompetencekollegiet lukkes ned, og beboerne i stedet kommer i egen bolig med det samme. Her vil de blive tilbudt bostøtte, der arbejder i timerne 8.00-16.00. Er der to eller tre beboerne, der har brug for mere støtte end det, vil der tilbydes en plads på Nova Støttecenter.

Karina Outzen er beboer på Kompentencekollegiet, og hun er dybt bekymret for en eventuel nedlukning. Hun mener ikke, at egen bolig eller en plads på Nova er holdbare løsninger.

Karina Outzen har tidligere boet i egen bolig med bostøtte, og det var endda bostøtten, der foreslog hende at søge ind på Kompetencekollegiet, da hun har brug for mere hjælp – døgnhjælp.

Hendes sygdom gør, at hun har brug for adgang til personalet døgnet rundt. Hendes galoperende tanker holder nemlig ikke fri efter klokken 16.00 og helt frem til klokken 8.00. Det er altså afgørende for hendes velbefindende, at kunne blive mødt af en ansat, når tankerne bliver livstruende.

I indslaget kan du høre mere om konsekvenserne for Karina Outzen, hvis kommunen lukker Kompetencekollegiet.