Home Læserdebat Høringssvar på budgetmodellen
Høringssvar på budgetmodellen

Høringssvar på budgetmodellen

0

SF Fredericia har med interesse læst forslaget til en ny budgetmodel for distriktsskolerne og Frederiksodde skole. Vi hæfter os ved forslagets intention om at dæmpe tilskyndelsen for distriktsskolerne til at fastholde elever i et inklusionstilbud i folkeskolen af økonomiske årsager, hvilket vi indledningsvis gerne vil kvittere for. SF Fredericia ser dog gerne et mere ambitiøst og visionært forslag til en ny budgetmodel på skoleområdet. 

Fredericia Kommune inkluderer 25% flere børn i folkeskolen end i andre kommuner, hvilket vi anser som et betænkeligt højt tal. 

Vi er ikke enige i, at det er en god ide at styrke inklusionstilbudende på folkeskolerne ved at 5% af lærerne og pædagogerne fra Frederiksodde skole fordeles på andre distriktsskoler. Vi ved at der er usikkerhed i forhold til om den analyse som ligger til grund for vurderingen af Frederiksodde skoles serviceniveau er retvisende. I analysen kan der forekomme forskelle i elevernes grad af handicaps og det er usikkert i hvilket omfang fritidstilbud er medtaget i alle skoletilbud i analysen. 

Vi ved fra forældre og medarbejdere at forholdende på Frederiksodde skole i forvejen er pressede både i forhold til rammer og ressourcer. Det giver for os at se mere mening at satse på at få specialuddannet flere lærere og pædagoger i folkeskolerne, da der næppe bliver færre sårbare børn med diagnoser og handicaps i fremtiden.  SF mener at der bør overvejes om ikke der snarere er behov for at bygge en ny og mere moderne specialskole i Fredericia, hvilket kunne begrænse behovet for at elever skal have deres skoletilbud uden for kommunen. 

Der er tilført flere penge til skoleområdets budgetter, det er dog usikkert om det er tilstrækkeligt til at rette op på kvaliteten af både folkeskolen og specialskoleområdet. Vi mener ikke at kvaliteten af vores børns skolegang skal styres af økonomiske incitamentsstrukturer, hvor overholdelsen af budgetter kommer til at veje tungere end faglighed og omsorg. Børns skolegang er en investering i fremtiden.

Afslutningsvis vil vi bemærke at sproget i budgetforslaget er uegnet til klar og tydelig kommunikation med borgerne.

På vegne af SF Fredericia

Sune Nørgaard Jakobsen, Næstformand og Spidskandidat KV21