SAMFUND

Højesteret: Pligt til at vise kørekort til politiet

Af Steen Knudsen

Pligten til at vise kørekort til politiet i forbindelse med kontrol indebærer også pligt til midlertidigt at udlevere kørekortet til politiet

En bilist blev i går idømt en bøde på 4.000,- kr. for ikke at ville vise sit kørekort til politiet.

Bilisten, der var blevet bragt til standsning, havde dengang holdt sit kørekort på en så snedig måde, at politiet ikke kunne se de sidste fire cifre i personnummeret, og han afviste blankt helt at give kørekortet til politiet.

Højesteret tog i går stilling til, om den straf bilisten var idømt i både byret og landsret var rigtig; altså om det kan straffes ikke at vise sit kørekort til politiet, når de forlanger det?

Højesteret fastslog, at fører af et køretøj altid skal vise, og evt. udlevere, sit kørekort til politiet, når de forlanger det. Det skal udleveres for, at politiet kan kontrollere kørekortets oplysninger, gyldighed og om det er ægte.

Og nu ved vi også, at det koster 4.000,- kr. at lade være!